PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Separatory powietrza-zanieczyszczeń dla instalacji grzewczych i chłodniczych w pomieszczeniu technicznym

Separatory powietrza-zanieczyszczeń oddzielają zarówno powietrze jak i zanieczyszczenia krążące w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.