18 Maj 2023

Zawory automatycznego napełniania w instalacjach: Przepisy, normy i zastosowanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym

Zawory automatycznego napełniania w instalacjach: Przepisy, normy i zastosowanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym
Podczas prowadzenia szkoleń często spotykam się z wątpliwościami dotyczącymi przepisów regulujących możliwość podłączania zaworów z serii 553 w instalacjach. W dzisiejszym wpisie przeanalizuję normy odnoszące się do tego rozwiązania i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy taki zawór może być trwale zainstalowany w instalacji, czy też należy zastosować połączenia rozłączne.

W tym celu należy prześledzić normy dotyczące tego zagadnienia począwszy od lat 90.

 • 1992 r.
  W pierwszej kolejności należy tutaj zacytować zapis, który znalazł się w normie PN-B-01706:1992  w punkcie 2.4.2. dotyczącym ochrony przed przepływem zwrotnym, a który brzmiał: Urządzenia centralnego ogrzewania lub klimatyzacji  mogą być połączone z instalacją wodociągową tylko okresowo za pomocą elastycznego przewodu z zastosowaniem zaworu odcinającego i zwrotnego. Oznaczało to, że zaworu z serii 553  nie można było podłączyć na stałe w instalacji. 

   

 • 1999 r.
  W 1999 roku norma ta została uzupełniona o załącznik Az1 opracowany na podstawie DIN 1988 oraz EN 1717 który rozszerzał informacje odnośnie sposobu zabezpieczenie instalacji przed przepływem zwrotnym. W tablicy A4 pojawiła się informacja odnośnie zabezpieczenia urządzenia do napełniania systemu ogrzewania. 
  Wyszczególniono dwa przypadki:
 • woda bez inhibitorów (kategoria 3) - gdzie zabezpieczenie stanowił izolator przepływów zwrotnych typu CA
 • woda z inhibitorami (kategoria 4) - gdzie zabezpieczenie stanowił izolator przepływów zwrotnych typu BA

To stanowiło już pewną sugestię, że urządzenia służące do automatycznego napełniania mogą być na stałe wbudowane w instalację pod warunkiem zastosowania ww. zabezpieczeń. Niestety w samej treści punkt 2.4.2 normy PN-B-01706:1992  pozostawiono wyżej cytowane zdanie. Dodano jedynie akapit że szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zamieszczono w załączniku Az1. Tak skonstruowane przepis wprowadzały niepewność w zakresie stosowania zaworów z rodziny do której należy seria 553. 
Na szczęście norma PN-B-01706:1992 została wycofana w 2009 roku. 
Niestety rozwiązania w niej zawarte w zakresie ochrony przed przepływem zwrotnym są nadal cytowane w różnych materiałach, co jest błędem!
 

 • 2005 r.
  Obecnie obowiązującym dokumentem jest norma PN-EN 806-2 wprowadzona w 2005 roku w której punkt 7.4  Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym odsyła nas do normy PN-EN 1717 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
  I tutaj wszystko zostaje wyjaśnione!
   

  W punkcie 5.3.2 “ Podłączenia” pojawia się informacja że wszystkie podłączenia traktuje się jako stałe.  Tabela B.1 tej normy  określa wodę w układach centralnego ogrzewania bez dodatków jako kategorie 3 czyli wymagającą zastosowania zabezpieczenia typu CA. Natomiast wodę z dodatkami (np inhibitor)  jako kategorie 4 czyli wymagającą zastosowania zabezpieczenia typu BA. 


Zastosowanie zaworów automatycznego napełniania połączonych na stałe w instalacji jest zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce pod warunkiem zastosowania dodatkowe zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 
 

Taki element może być stosowany jako osobny zawór:

autor:
Przemysław Dutka
kierownik działu technicznego
przemyslaw.dutka@caleffi.com

Komentarze do postów na blogu