energy transition mobile
01 Wrzesień 2023

Jak chronić instalacje grzewcze i chłodnicze przed zanieczyszczeniami?

Ochrona instalacji grzewczych i chłodniczych przed zanieczyszczeniami jest kluczowa, jeśli chcemy utrzymać ich wysoką wydajność, trwałości na lata i bezpieczeństwo użytkowania. Zanieczyszczenia, które gromadzą się w systemach, mogą powodować wiele problemów, w tym spadek wydajności, uszkodzenia elementów, wzrost kosztów eksploatacji, a nawet ryzyko awarii. Przeczytaj artykuł, dzięki któremu dowiesz się, co powoduje zanieczyszczenia oraz poznasz sposoby ochrony systemów grzewczych i chłodniczych. 

 

Co powoduje zanieczyszczenia instalacji grzewczej i chłodniczej?

Pierwszym, istotnym czynnikiem ryzyka jest obecność zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie instalacyjnej. Zanieczyszczenia tego typu mogą wystąpić, jeśli system nie jest odpowiednio dobrany lub gdy niedokładnie usunięte zostały wszystkie zanieczyszczenia z układu i konieczne jest przeczyszczenie instalacji. Występowanie zanieczyszczeń może spowodować zatkanie pomp obiegowych, obniżoną wydajność wymienników ciepła, czy nieprawidłową pracę zaworów oraz słabą wymianę ciepła.

Zanieczyszczenia w pompach ciepła

Warto dodać, że systemy pomp ciepła wymagają wyjątkowej dbałości i regularnego usuwania zanieczyszczeń, co można osiągnąć łącząc procesy filtracji z separacją grawitacyjną zanieczyszczeń. Jeśli skuteczność usuwania zanieczyszczeń będzie niewystarczająca, mogą wtedy wystąpić problemy w postaci całkowitego zablokowania przepływu w rurze lub nieprawidłowego działania urządzenia. Pompy ciepła działają przy niewielkich różnicach temperatur i nawet niewielkie zmiany w przepływie mogą obniżyć jej wydajność. Im lepsza ochrona, tym dłużej system pompy ciepła zachowa wysoką sprawność.

Skutki występowania zanieczyszczeń w instalacjach

Do najczęstszych skutków zanieczyszczonych instalacji grzewczych i chłodniczych należą:

  • Korozja elektrochemiczna – osadzanie się zanieczyszczeń na elementach metalowych w instalacji prowadzi do powstania dwóch stref (woda/zanieczyszczenia i zanieczyszczenia/metal) o różnych zawartościach tlenu. Z tego powodu dochodzi też do reakcji anodowej, prowadzącej do korozji powierzchni metalowych.
  • Nieprawidłowe działanie zaworu – zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie osadzają się na elementach zaworów, co prowadzi do obniżenia własności regulacyjnych oraz przecieków.
  • Zmniejszenie sprawność wymiennika ciepła – gromadzenie się zanieczyszczeń w wymienniku ciepła zmniejsza powierzchnię wymiany ciepła i ogranicza przepływ czynnika.
  • Uszkodzenie pompy – zanieczyszczenia przepływające przez pompę mogą gromadzić się na jej elementach i powodować uszkodzenia struktur wewnętrznych oraz pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenie.

Separatory zanieczyszczeń z magnesem

W celu ochrony systemu instalacyjnego przed zanieczyszczeniami, konieczne jest zamontowanie separatorów zanieczyszczeń, aby skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia takie, jak: piasek, rdza, pozostałości po spawaniu oraz cząsteczki magnetyczne. Zakres pracy separatorów jest bardzo obszerny, a dzięki odpowiedniemu dobraniu ich do naszej instalacji, jesteśmy w stanie nie dopuścić do wystąpienia zanieczyszczeń.

Separatory zanieczyszczeń z magnesem, takie jak DIRTMAG® marki Calefii gwarantują skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, które są wychwytywane i zatrzymane przez elementy magnetyczne w komorze gromadzenia zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia zbierane są w komorze o dużej pojemności, co zmniejsza częstotliwość czyszczenia. Ich usunięcie może być przeprowadzone podczas normalnej pracy instalacji.

Wysoka wydajność separatora jest możliwa dzięki zastosowaniu elementu wewnętrznego zbudowanego z siatkowych powierzchni. Sprawność usuwania cząstek jest znacznie wyższa niż w przypadku zwykłych filtrów. Skuteczność separacji pozostaje stała w czasie, w przeciwieństwie do typowych filtrów, które zatykają się i stają się mniej wydajne podczas pracy.

W przypadku starszych instalacji bardziej adekwatnym rozwiązaniem będzie DIRTMAGPRO® - separator zanieczyszczeń z podwójnym magnesem dla wysokich przepływów. Zastosowanie magnesu centralnego pozwoli na większą

prędkość przepływu medium do 1,6 m/s, co w rezultacie pozwoli osiągnąć

większe natężenie przepływu. DIRTMAGPRO® został wyposażony w podwójny system magnesów, który systemu eliminuje zanieczyszczenia ferromagnetyczne, które gromadzącą w systemach modernizowanych –  podwójny system magnesów pełni tu kluczową rolę, ponieważ właśnie tego typu zanieczyszczenia stanowią główne niebezpieczeństwo w przypadku instalacji modernizowanych. 

Korzyści z stosowania separatorów w pompach ciepła

  1. Separator chroni wymiennik pompy ciepła przed zanieczyszczeniem, usuwając cząsteczki do 5 μm (sprawność nieosiągalna dla zwykłych filtrów siatkowych).
  2. Chroni pompy w układzie przed zatkaniem w wyniku gromadzenia się cząstek ferromagnetycznych.
  3. Nie dopuszcza do korozji elektrochemicznej spowodowanej osadzającymi się zanieczyszczeniami.
  4. Utrzymuje wysoką wydajność systemu poprzez usuwanie zanieczyszczeń.
  5. Nie dopuszcza do zjawiska „zacinania” się zaworów termostatycznych.

Dobór separatorów do instalacji

Właściwy dobór separatora zanieczyszczeń uzależniony jest od prędkości przepływającego medium przez urządzenie – zbyt duża wartość uniemożliwia grawitacyjne oddzielenie zanieczyszczeń. Prędkość przepływu medium zależy natomiast od natężenia przepływu i przekroju. Przestrzeganie ograniczeń prędkości oznacza zatem nieprzekraczanie maksymalnych, dopuszczalnych natężeń przepływu.

Postępowanie zgodnie z tymi zaleceniami pomoże utrzymać instalacje grzewcze i chłodnicze w dobrym stanie oraz zapewni efektywność działania. Dzięki temu zyskamy długotrwały i niezawodny proces działania. 

 

Więcej informacji na temat odpowiedniego doboru separatorów do instalacji grzewczych i chłodniczych znajdziesz w naszej broszurze.

Komentarze do postów na blogu