Istall Fest 2024

Caleffi XF - Potrójne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami w jednym urządzeniu

Article author
Przemysław Dutka

Firma Caleffi od kilkudziesięciu lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą na całym świecie elementów wykorzystywanych w instalacjach grzewczych i chłodniczych do zabezpieczenia systemów przed zanieczyszczeniami.

Przez ponad 60 lat naszej działalności wprowadziliśmy na rynek takie autorskie rozwiązania jak: 

 • grawitacyjny separator zanieczyszczeń Dirtmag® w wersji mosiężnej o bardzo szerokim zakresie stosowania oraz w wersji polimerowej przeznaczony do mniejszych układów 
 • grawitacyjny separator zanieczyszczeń DirtmagPro® wyposażony w podwójny układ elementów magnetycznych przeznaczony do układów o dużej ilości zanieczyszczeń ferromagnetycznych 
 • urządzenie wielofunkcyjne DirtmagPlus® łączące w sobie dwa niezależne elementy zabezpieczające system przed zanieczyszczeniami czyli grawitacyjny separator zanieczyszczeń oraz drobny filtr siatkowy 
 • urządzenie łączące grawitacyjną separację zanieczyszczeń z filtracją na wyjątkowo wysokim poziomie DirtmagClean® przeznaczone do średnich i dużych systemów, które wyposażone zostało w układ automatycznego czyszczenia


Kierunkiem jaki obraliśmy w rozwoju naszych produktów jest połączenie dwóch kluczowych procesów w zabezpieczeniu instalacji przed zanieczyszczeniami czyli:

 • wysokosprawnej filtracji mechanicznej
 • separacji grawitacyjnej
Sprawność usuwania zanieczyszczeń przez filtry
FILTRACJA

Filtracja to proces, który opiera się  na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń, które zostają zatrzymane na wkładzie filtracyjnym. Podstawowym parametrem charakteryzującym filtr jest średnica oczka siatki (lub pojemność filtracyjna). Wielkość ta definiuje rozmiar cząstek zanieczyszczeń, które mogą być przechwycone przez filtr. 

Przykładowo, za pomocą filtra o średnicy oczka siatki wynoszącej  0,4 mm (400 μm) można usunąć zanieczyszczenia o średnicy większej bądź równej tej wartości.

Jak przedstawiono na rysunku, z lewej strony, standardowe filtry (oczko siatki 400 μm) nie są w stanie skutecznie usunąć z wody instalacyjnej cząsteczek piasku, rdzy oraz cząstek magnetycznych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że gromadzące się zanieczyszczenia powodują zwiększenie strat ciśnienia generowanych przez filtr.
Strata ciśnienia w 70 % zanieczyszczonego filtra wzrasta około czterokrotnie w odniesieniu do czystego urządzenia.

 

Dlatego właśnie niezwykle istotna jest okresowa kontrola stanu zabrudzenia filtra!

Pomimo pewnych niedoskonałości, warto zauważyć, że filtry skutecznie eliminują zanieczyszczenia już przy pierwszym uruchomieniu, co stanowi ich istotną zaletę. 
Niestety ograniczenia dotyczące sprawności wykluczają obecnie ich samodzielne stosowanie w instalacjach, gdzie największe zagrożenie stanowią drobne zanieczyszczenia (poniżej 200 μm), w tym zanieczyszczenia ferromagnetyczne.  


Co jednak gdyby filtr wyposażyć w siatkę o wielkości oczka poniżej 200 μm, a jednocześnie ograniczyć problem wzrostu strat ciśnienia związany z gromadzeniem zanieczyszczeń oraz uprościć proces czyszczenia?

Na to pytanie odpowiem w dalszej części.

Sprawność usuwania zanieczyszczeń przez separatory
SEPARACJA

Separacja grawitacyjna to proces, który opiera się na połączeniu kilku zjawisk fizycznych:

 • zmniejszenie prędkości medium - sprzyja grawitacyjnemu opadaniu zanieczyszczeń w komorze gromadzenia
 • wewnętrzny element - powoduje wytrącenie z przepływającego medium zanieczyszczeń, które opadają do komory zlokalizowanej w dolnej części urządzenia

 

Dzięki temu możliwa jest separacja cząstki o średnicy do 0,005 mm (5 μm), czyli wielokrotnie mniejsza niż w przypadku filtracji.

 

Na rysunku, z prawej strony, przedstawiono przykłady zanieczyszczenia, które mogą być usunięte przy pomocy separatorów.

Porównanie skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez filtry i separatory

Porównując powyższe wykresy, doskonale widać jak ogromną przewagę w usuwaniu zanieczyszczeń z wody instalacyjnej posiadają separatory nad filtrami siatkowymi.

 

Separacja następuje w sposób ciągły, a całkowite usunięcie zanieczyszczeń wymaga kilkudziesięciu cykli pracy instalacji. Z tego właśnie względu należy stosować filtry siatkowe, które usuną “większe zanieczyszczenia” w fazie uruchomienia.

Caleffi XF

Chcąc połaczyć oba, powyżej opisane procesy, inżynierowie firmy Caleffi skoncentrowali się na minimalizowaniu niedoskonałości związanych z częścią filtracyjną. Ich głównym celem było opracowanie rozwiązania opartego na mechanicznej filtracji o bardzo wysokiej efektywności przy jednoczenym usprawnieniu procesu czyszczenia. Posiadając tak rozbudowane zaplecze badawcze, sukces był nieunikniony!

 

 • Pierwszym z nowej rodziny rozwiązań było urządzenie DirtmagClean® gdzie zastosowano dyski filtracyjne o bardzo drobnym oczku siatki umieszczone w komorze separacji. 
  Urządzenie to zostało dodatkowo wyposażone w system automatycznego czyszczenia. DirtmagClean® to nowe podejście do usuwania zanieczyszczeń przeznaczone do średnich i duży systemów. 
   
 • Podobne urządzenie chcieliśmy również wdrożyć dla mniejszych układów. Efektem kilku lat pracy w tym kierunku jest rozwiązanie unikalne na skalę europejską  - Caleffi XF
Usuwanie zanieczyszczeń w Caleffi XF odbywa się w trzech etapach
CALEFFI XF

Jest to produkt stanowiący w pewien sposób hybrydę grawitacyjnego separatora zanieczyszczeń oraz separatora magnetycznego z filtrem o wysokiej sprawności, eliminując jego ograniczenia.

 

Usuwanie zanieczyszczeń w Caleffi XF odbywa się w trzech etapach:

 1. separacji grawitacyjnej - woda wpływa do środka urządzenia i wchodzi w kontakt z elementem wewnętrznym, który składa się z zestawu koncentrycznych powierzchni. Mikrocząsteczki są separowane dzięki działaniu dużej komory i elementu wewnętrznego (usuwanie zanieczyszczeń do 5 µm)
   
 2. separacji magnetycznej - centralnie usytuowany magnes o dużej mocy (14000 Gauss) podczas pierwszego uruchomienia separuje cząsteczki magnetyczne
   
 3. filtracji - na wylocie z urządzenia medium przepływa przez siatkę filtracyjną, która zatrzymuje zanieczyszczenia w sposób mechaniczny. Siatka filtracyjna o wielkości oczka 160 µm posiada bardzo dużą powierzchnię dzięki czemu wydłuża się czas pomiędzy kolejnym czyszczeniem, a urządzenie jest mniej podatne na całkowite zatkanie. Filtracja tak drobnych zanieczyszczeń jest czymś unikalnym
   
Caleffi XF pozwala na eliminację w procesie ciągłej filtracji zanieczyszczeń trzykrotnie mniejszych niż obecne urządzenia na rynku!
Caleffi XF - sposób czyszczenia
 

Wyjątkowość tego rozwiązania stanowi również sposób jego czyszczenia. W przypadku części filtracyjnych innych urządzeń zawsze problematyczne jest samo oczyszczenie wkładu, które wymaga rozkręcenia całego urządzenia. 


W przypadku Caleffi XF zastosowany element filtracyjny może zostać oczyszczony bez konieczności jego demontażu, wewnątrz urządzenia, znajduje się mechanizm wyposażony w specjalne szczotki. Samo czyszczenie odbywa się wykorzystaniem wody z instalacji, a polega jedynie na otwarciu zaworu spustowego oraz obróceniu kilkukrotnie pokrętła w górnej części. 
 

Caleffi XF został również wyposażony w funkcje znane z naszych separatorów Dirtmag® w wersjach polimerowych takie jak:

 • możliwość dozowania dodatków chemicznych do instalacji z wykorzystaniem komory urządzenia
 • możliwość montażu na odcinkach pionowych i poziomych 
 • ręczne odpowietrzenie
Nowoczesne podejście do instalacji grzewczych wymaga zastosowania produktów, które są unikalne w swojej klasie.
Caleffi XF idealnie wpisuje się w ten koncept.

 

 

 

Komentarze do postów na blogu