legiomix
03 Kwiecień 2023

Legiomix® 2.0

Instalacja wody użytkowej to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego budynków. Ciężko wyobrazić sobie życie bez możliwości korzystania z wody. Komfort to jednak nie wszystko! Równie istotnym zagadnieniem, a może nawet najistotniejszym, jest nasze bezpieczeństwo. Mówiąc o nim mam na myśli nie tylko te, związane z parametrami technicznymi, ale również z naszym zdrowiem. 

Woda, która przepływa przez szereg rur, elementów łączących, zaworów do punktu czerpalnego w końcu trafia bezpośrednio do naszego organizmu. Dlatego należy szczególną uwagę przywiązywać do tego, jakie elementy zastosujemy projektując i wykonując instalacje. Równie istotne jak zastosowanie materiałów wysokiej jakości uznanych producentów w instalacji jest jej odpowiednie wyposażenie, które zapewni bezpieczne dla naszego zdrowia użytkowanie.

Jednym z zagrożeń, które niesie ze sobą korzystanie z nieodpowiednio zabezpieczonej i nadzorowanej instalacji wody użytkowej jest możliwość zakażenia bakterią Legionelli, która może wywołać chorobę Legionella Pneumonia (choroba legionistów).

Najczęściej stosowanym procesem zapobiegania rozwojowi bakterii Legionelli jest okresowe wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji.

Niestety prawidłowe przeprowadzenie procesu dezynfekcji termicznej może być problematyczne, jeśli nie wyposażymy instalacji w odpowiednie elementy. Firma Caleffi Hydronic Solutions lider rynku włoskiego, już od kilkudziesięciu lat w całej Europie dostarcza elementy przeznaczone do stosowania w instalacjach wody spełniające najwyższe standardy. Jednym z unikalnych rozwiązań przeznaczonych dla kontroli procesu dezynfekcji termicznej są urządzenia z serii Legiomix®  oraz Legiomix® 2.0 Są to elektroniczne zawory mieszające do zastosowania w instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.LEGIOMIX® 2.0 - Elektroniczny zawór mieszający


Jak działa Legiomix® 2.0

W przypadku wersji Legiomix® 2.0 możemy wyróżnić dwa podstawowe tryby pracy:

Praca normalna: Układ elektroniczny reguluje temperaturę za pomocą siłownika tak, aby osiągnąć wymaganą nastawę. Elektroniczny siłownik dostosowuje przepływ wody zimnej i ciepłej w taki sposób, aby temperatura była wyśrodkowana w odpowiednim zakresie roboczym, w którym element termostatyczny dokonuje precyzyjnie, dynamicznej regulacji. Temperatura wody zmieszanej ustawiana jest za pomocą regulatora. System zarządzania w sposób ciągły sprawdza przy pomocy czujnika temperaturę wody zmieszanej. Jeśli wartość odbiega znacząco od wartości ustawionej, dokonywana jest korekta ustawienia za pomocą siłownika. 

Dezynfekcja: W tym trybie urządzenie przeprowadza dezynfekcję termiczną polegającą na podniesieniu temperatury wody do określonej wartości i jej utrzymania przez wymagany okres czasu. 

 

Możliwość zaprogramowania:

  • dnia tygodnia, w którym ma być przeprowadzona dezynfekcja
  • minimalnej temperatury dezynfekcji
  • czasu rozpoczęcia dezynfekcji
  • minimalnego czasu utrzymania temperatury powyżej wymaganej dla dezynfekcji w celu oceny poprawności procesu
  • maksymalnego czasu, w którym można wykonać dezynfekcję

Legiomix® 2.0  pozwala na rejestrowanie temperatury zasilania, temperatury powrotu, alarmów i statusu, co jest niezwykle przydatne do monitorowania stanu pracy. Dodatkowo urządzenie posiada zapis nieprawidłowo przeprowadzonych procesów dezynfekcji. Istnieje możliwość zdalnego sterowania za pomocą określonego protokołu transmisji MODBUS, do stosowania w systemach zarządzania budynkiem (BMS).

Pozostałe elementy przeznaczone do sterowania procesem dezynfekcji w instalacjach c.w.u.

Przemysław Dutka
przemyslaw.dutka@caleffi.com
668 652 314

 

 

Komentarze do postów na blogu
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.