UČENJE KROZ IGRANJE

Datum

Učenje putem video igara, je nov moderan način sticanja znanja, koji se u današnje vreme počeo koristiti i u poslovnom svetu. Zabavan način koji video igre nude je često bolji i efikasniji za prenošenje znanja i informacija od tradidicionalnih metoda. Da sumiramo, omogućava korisnicima da uče kroz igranje. Zato je kompanija Caleffi odlučila da svoje aplikacije za pametne telefone i tablete bazira na igri. Ima li nešto bliže kompanijinom konceptu… EXPERIENCE (iskustvo) od toga?

C+ GAME pomoću ustaljenih principa video igre omogućava korisnicima da otkriju sve prednosti i način funkcionisanja Caleffi proizvoda.

Svaki nivo igre se usresređuje na probleme tipične za određeni tip termotehničkih sistema. Zadatak korisnika (igrača) je da reši određeni problem postavljajući Caleffi proizvode na njihova tačna mesta unutar interaktivnih dijagrama. Dakle, dok igrate, možete naučiti o pravilnom korišćenju određenih komponenata i testirati njihovu efikasnost.

Igra ima dva nivoa:

  • grejanje: na ovom nivou igre biće predstavljen funkcionalni dijagram tipičnog, kombinovanog sistema grejanja koji se sastoji kako od radijatorskog tako i od podnog grejanja. Zadatak igrača je da postigne pravilan rad sistema rešavajući probleme kao što je nagomilavanje nečistoća i vazduha u cevovodu. Sigurnosni uređaji će pomoći prilikom pojave previsokog pritiska ili neželjenog porasta temperature u strujnom krugu. Igrač će koristiti komponente za hidrauličko odvajanje i distribuciju kako bi se obezbedila efikasna cirkulacija tople vode u strujnim krugovima i na taj način uslovi toplotne ugodnosti u prostorijama.
  • Sistemi za pripremu sanitarne tople vode uz primenu solarne energije: na ovom nivou igre igraču će biti predstavljen tipičan model sistema za pripremu sanitarne tople vode koji koristi energiju iz više izvora. U ovom slučaju ušteda energije i efikasnost su garantovani zahvaljujući Caleffi proizvodima namenjenim specijalno za sigurnost i odzračivanje solarnih sistema. Sigurnosni ventili i ekspanzione posude obezbeđuju da radni parametri sistema ostanu u željenim granicama. Mešni ventili i reduciri pritiska omogućavaju da sanitarna topla voda dolazi do potrošača sa optimalnim vrednostima temperature i pritiska. 

C+ GAME je idealan alat za obuku tehničkih lica i za specijalizovane stručne škole. Isprobajte ga! Igra je dostupna na App Store i Google play

Ako pohađate srednju školu ili univerzitet, pišite nam na adv@caleffi.com za više informacija.