Serija 671

Unapred sklopljen distributivni razvodnik.

Idi na
6716F1.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Unapred sklopljen distributivni razvodnik.
Sastavljen od:
- razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka;
- sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava;
- završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje;
- para loptastih zaustavnih ventila;
- termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika;
- nalepnica za označavanje prostorija;
- para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić;
- priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju);
- šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju).

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 6 bar
Srednji raspon temperature: 5–60 °C

Crteži i specifikacije

Broj dela Glavni priključak Odvodni priključak
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
efa284d9-e10d-4329-a3c6-4b4f348d4b4d
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
dbebf275-b9ce-42d0-8819-22d2ed984060
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
d5e8af99-70d4-4129-bd32-4d7bdc1c7909
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
84622479-3965-4138-b4a4-2968704bb024
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
5e0f635e-2e6d-4564-b5e0-2116f31aa3ed
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
11ab93e7-cdc3-478c-825a-8af5ba6cf6a2
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
e7158295-3640-445a-9ad5-9b8a7a4caab3
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
f9099122-7ee6-443b-96fc-8e5a33e73157
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
d0095929-c410-4b0e-98db-467f44dfba48
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
ae30e3b7-48af-49a2-b094-4045ff194979
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
0a2db11d-7c42-49c8-b88b-cb7342908496
3D modeli
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - razdelnika sa ugrađenim meračima protoka i regulacionim ventilima protoka; - sabirnika sa ugrađenim zaustavnim ventilima sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava; - završnog sklopa koji sadrži automatski odzračni lončić sa higroskopnim čepom, ventil za pražnjenje i slavinu za punjenje/pražnjenje; - para loptastih zaustavnih ventila; - termometra na tečni kristal na telu razdelnika i sabirnika; - nalepnica za označavanje prostorija; - para nosača razdelnika za pričvršćivanje na ormarić; - priključnog adaptera art. 675850 za priključivanje cevi (u pakovanju); - šablona za sečenje cevi art. 675002 (u pakovanju). glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 14 odvoda, Priključak za spojnice Caleffi. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C.
SCIP code
472c2a5b-7ac1-4f59-86c8-9fb2d38da21c

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.