Serija 6564

Elektrotermička glava. Brza montaža zahvaljujući adapteru.

Idi na
656412.png
656412.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Elektrotermička glava.
Brza montaža zahvaljujući adapteru.
Normalno zatvorena.
Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456.
Sa indikatorom položaja.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.

Tehnički podaci

Raspon ambijentalne temperature: 0–50 °C
Potrošnja električne energije: 3 W
Klasa zaštite: IP 54
Dužina napojnog kabla: 0,80 m, 0,8 m
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A
Početna struja: ≤ 250 mA
Početna struja – Napomena: (230 V)

Certifikati

CE

Crteži i specifikacije

Broj dela Napajanje
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Elektrotermička glava. Brza montaža zahvaljujući adapteru. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Normalno zatvorena. Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456. Sa indikatorom položaja. Raspon ambijentalne temperature: 0–50 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 3 W. Klasa zaštite: IP 54. Dužina napojnog kabla: 0,80 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. Početna struja: ≤ 250 mA ((230 V)).
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Elektrotermička glava. Brza montaža zahvaljujući adapteru. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Normalno zatvorena. Za ventile serija 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 i 456. Sa indikatorom položaja. Raspon ambijentalne temperature: 0–50 °C. Napajanje: 24 V (AC)/(DC). Potrošnja električne energije: 3 W. Klasa zaštite: IP 54. Dužina napojnog kabla: 0,8 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. Početna struja: ≤ 250 mA ((230 V)).
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114

Aplikacije

Caleffi Rep Locator
Caleffi Rep Locator

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.