Serija 665

DYNAMICAL, Unapred sklopljen distributivni razvodnik.

Idi na
6656d1.png
6656D1_bol~-~page-1.png
6656D1_sez1~-~page-1.png
6656D1_dim~-~page-1.png
6656d1.png
6656D1_bol~-~page-1.png
6656D1_sez1~-~page-1.png
6656D1_dim~-~page-1.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Unapred sklopljen distributivni razvodnik.
Sastavljen od:
- sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima;
- razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka;
- završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje;
- čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid.
Dinamički uložak.
PATENT

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 6 bar
Srednji raspon temperature: 5–60 °C
Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm
Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h

Crteži i specifikacije

Broj dela Glavni priključak Odvodni priključak
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
aee14212-b49b-46be-87f3-a9381d873b09
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
f3656583-df3d-4c1b-adf8-dc7f986cd606
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
15d57277-ccd1-4820-b8c9-e8afc2acc759
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
4154ed5c-fa91-4a79-989d-a7de6f8d6239
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
1ea2d7b0-160d-470c-91de-1e98a1908110
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
41a39f8a-3bd0-4e46-981f-ba21baefc8fb
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
022259ce-a388-4479-8d4f-ac690b265154
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
ae8a6f2c-8922-4a74-a497-d437a520d9df
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Unapred sklopljen distributivni razvodnik. Sastavljen od: - sabirnika sa ugrađenim dinamičkim ventilima za podešavanje protoka DYNAMICAL® sa mogućnošću montaže elektrotermičkih glava, sa opsegom podešavanja protoka 25÷170 l/h i zaustavnim ventilima; - razdelnika u kompletu sa indikatorima protoka; - završnog sklopa sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje; - čeličnih nosača sa mogućnošću montaže u ormarićima ili za montažu direktno na zid. Dinamički uložak. glavni priključak: G 1" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. odvodni priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 odvoda. Maksimalni radni pritisak: 6 bar. Srednji raspon temperature: 5–60 °C. Međuosno rastojanje izlaza: 50 mm. Raspon regulacije stepena protoka: 25–150 l/h.
SCIP code
4a13e3e5-eeaa-4675-859d-d529a8a96ea8

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.