Serija 680

DARCAL, Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi.

Idi na
680507.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi.
Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X)
Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C).

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Srednji raspon temperature: 5–75 °C

Crteži i specifikacije

Broj dela ULAZNI priključak IZLAZNI priključak Priključak Napomena
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 7,5–8, Øspoljni 10,5–12. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 7,5–8, Øspoljni 12–14. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 8,5–9, Øspoljni 12–14. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 9–9,5, Øspoljni 14–16. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 9,5–10, Øspoljni 12–14. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 9,5–10, Øspoljni 14–16. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 10,5–11, Øspoljni 14–16. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 10,5–11, Øspoljni 16–18. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 11,5–12, Øspoljni 14–16. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 11,5–12, Øspoljni 16–18. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 12,5–13, Øspoljni 16–18. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 12,5–13, Øspoljni 18–20. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 13,5–14, Øspoljni 16–18. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 13,5–14, Øspoljni 18–20. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 14,5–15, Øspoljni 18–20. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). ULAZNI priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. IZLAZNI priključak: Øunutrašnji 15–15,5, Øspoljni 18–20. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Øunutrašnji 15,5–16, Øspoljni 18–20. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.
SCIP code
78b5c466-aeaa-4176-bcfa-2eeec6104eb5
3D modeli
Tekst tendera
Spojnica sa samopodesivim prečnikom za pojedinačne i višeslojne plastične cevi. Tmin÷Tmax: 5÷80 °C (PE-X) Tmin÷Tmax: 5÷75 °C (Označene višeslojne 95 °C). Priključak: G 3/4" (ISO 228-1) F, Priključak za spojnice Caleffi. Priključak: Ø17–22,5. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 5–75 °C.

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.