Serija 638

Motorizovani trokraki kuglični ventil.

Idi na
638053.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Motorizovani trokraki kuglični ventil.
Rotacija 180°- prolaz na “L”.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Srednji raspon temperature: -10–110 °C
Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C
Potrošnja električne energije: 6 VA
Klasa zaštite: IP 65
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A
△p maks.: 10 bar

Certifikati

CE
ENEC13

Crteži i specifikacije

Broj dela Priključak Napajanje Kv
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 3/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,9 m³/h.
SCIP code
ddb02298-7ffe-442e-af0d-6460cd454e60
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 13,4 m³/h.
SCIP code
8912034b-d3c4-4c0a-a89e-48668e1d3130
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1 1/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 22,8 m³/h.
SCIP code
cfdd0ed4-bd6b-413f-9a97-4994c678bf54
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1 1/2" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 44 m³/h.
SCIP code
c20c0d05-d3fd-4999-8913-d6c3f80d49ac
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 2" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 50 m³/h.
SCIP code
4b5f9934-fde0-4787-bf99-3a0f78d059aa
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 3/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,9 m³/h.
SCIP code
f997b1a1-871e-47f2-bc31-24b1dcf2c76f
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 13,4 m³/h.
SCIP code
c7da4909-669d-47aa-9377-5bbd6de69382
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1 1/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. Kv: 22,8 m³/h.
SCIP code
dcae59cc-0c7a-475b-b000-3ba6b6f9606d
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 1 1/2" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 44 m³/h.
SCIP code
bf54d9e5-a2cc-4a75-a00f-08707ba38956
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Rotacija 180°- prolaz na “L”. Priključak: R 2" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 16 bar. Srednji raspon temperature: -10–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: -10–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 6 VA. Klasa zaštite: IP 65. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 50 m³/h.
SCIP code
6267ab13-cbab-411f-ad15-1999fa57a519

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.