Serija 548

Hidraulički odvajač.

Idi na
548006.png
548006_dim~-~page-1.png
548006_sez~-~page-1.png
548006_sez1~-~page-1.png
548006_sez2~-~page-1.png
548006_app~-~page-1.png
548006.png
548006_dim~-~page-1.png
548006_sez~-~page-1.png
548006_sez1~-~page-1.png
548006_sez2~-~page-1.png
548006_app~-~page-1.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Hidraulički odvajač.
U kompletu sa:
- automatskim odzračnim lončićem sa nepovratnim ventilom,
- ispusnom slavinom.
Sa izolacijom.

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Srednji raspon temperature: 0–110 °C, 0–100 °C
Površina: premazano
Materijal: čelik

Note

Hidraulični separator mora biti dimenzionisan prema maksimalnoj vrednosti protoka na ulazu. Odabrana izračunata vrednost mora biti maksimalna između primarnog i sekundarnog kola.

Crteži i specifikacije

Broj dela Priključak Maksimalni preporučeni stepen protoka
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Hidraulički odvajač. Sa izolacijom. U kompletu sa: - automatskim odzračnim lončićem sa nepovratnim ventilom, - ispusnom slavinom. Priključak: G 1" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–110 °C. Površina: premazano. Maksimalni preporučeni stepen protoka: 2,5 m³/h. Materijal: čelik.
SCIP code
ec9d5982-bb58-4095-b18e-6a744a84c96a
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Hidraulički odvajač. Sa izolacijom. U kompletu sa: - automatskim odzračnim lončićem sa nepovratnim ventilom, - ispusnom slavinom. Priključak: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–110 °C. Površina: premazano. Maksimalni preporučeni stepen protoka: 4 m³/h. Materijal: čelik.
SCIP code
17821304-c815-44c3-a1fa-a3bb4a6f65a7
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Tekst tendera
Hidraulički odvajač. Sa izolacijom. U kompletu sa: - automatskim odzračnim lončićem sa nepovratnim ventilom, - ispusnom slavinom. Priključak: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–100 °C. Površina: premazano. Maksimalni preporučeni stepen protoka: 6 m³/h. Materijal: čelik.
SCIP code
79e15bcd-ae7f-4f1a-940d-c2ad6ff27865
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Hidraulički odvajač. Sa izolacijom. U kompletu sa: - automatskim odzračnim lončićem sa nepovratnim ventilom, - ispusnom slavinom. Priključak: G 2" (ISO 228-1) F, spoj. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: 0–100 °C. Površina: premazano. Maksimalni preporučeni stepen protoka: 8,5 m³/h. Materijal: čelik.
SCIP code
e9f4051e-f105-4911-8b82-2ee8aec8ea81

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.