Certyfikacja systemu

Firma Caleffi jest organizacją stale pracującą nad podniesieniem jakości swojej działalności, wszystkie aktywności zmierzają do wypełnienia standardów opisanych w normach dotyczących jakości ISO.

Ponad dwadzieścia lat temu Firma zdobyła swój pierwszy certyfikat dotyczący systemu zarządzania jakością i produkcji, zaświadczając osiągnięcie najwyższych standardów a następnie w kolejnych latach potwierdzając to zdobywając autoryzację na kolejne okresy.

Do certyfikatów zarządzania jakością ostatnio dołączyły certyfikaty związane z jakością zarządzania środowiskowego (EMS) oraz dotyczące jakości procesu eksportu produktów naszej Firmy.
Obecnie nasza organizacja osiągnęła kolejny stopień rozwoju uzyskując certyfikaty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzony przez BS OHSAS 18001: 2007, oraz osiąga następne progi jakości związane z wykorzystaniem i poszanowanie energii oaz aspektami etycznymi w naszej działalności.

Nasza Firma jest certyfikowana zgodnie z najwyższymi standardami a poświadczenia wystawiają najlepsze instytucje certyfikujące, do chwili obecnej są to: ICIM, BSI i IQNET certyfikujące firmowy system zarządzania jakością, AEOF dotyczący eksportu i ICIM i IQNET 14001 system zarządzania środowiskowego.

 • Certyfikacja systemu jakości+

  Zgodnie z zapisami dotyczącymi wymagań jakości w standardzie odniesienia dla Firmy Caleffi, zapewniamy że nasi klienci oraz produkty są dla nas wyraźnie zidentyfikowani, oraz w sposób zgodny ze standardem podnosimy zadowolenie i satysfakcję naszych Klientów. Stale pracujemy nad systemem podnoszącym jakość naszej pracy tak aby osiągać zakładane cele handlowe, organizacyjne oraz budować relacje i warunki do dalszego rozwoju, jednocześnie propagować odpowiednie wartości, zarządzając organizacją poprzez zintegrowaną politykę zapewnienia jakości.

  Obecna certyfikacja:

  • STYCZEŃ 2022: aktualizacja certyfikacji ISO 9001:2015 z logo Accredia zamiast UKAS
  • KWIECIEŃ 2021: Caleffi uzyskało od BSI zaktualizowaną certyfikację ISO 9001:2015 do maja 2024 roku. Certyfikacja została rozszerzona na produkty VMC. 
  • MAJ 2018: odnowienie certyfikatu BSI ważnego do maja 2021 r. - nr certyfikatu. FM 21654
  • MAJ 2017: odnowienie certyfikatu UNI EN ISO 9001: 2015 (certyfikaty ICIM i IQNET). Z pomocą BSI certification firma Caleffi rozpoczęła procedurę wprowadzenia nowych wytycznych normy 9001:2015.
  • KWIECIEŃ 2015: odnowienie certyfikatu BSI ważnego do maja 2018 r. (data następnego audytu)
  • CZERWIEC 2012: przedłużenie ważności poświadczenia BSI do maja 2015
  • MAJ 2011: szóste odnowienie certyfikatu ICIM i powiązanego z nim IQNet zaświadczające właściwe utrzymywanie systemu zarządzania jakością i umacniania wizerunku Firmy Caleffi w świecie
  • KWIECIEŃ 2010: system zarządzania jakością podniesiony do nowego standardu ISO 9001:2008 UNI EN
  • LIPIEC 2009: firma Caleffi uzyskała najbardziej aktualny standard British Standard Institution (BSI)
  • LIPIEC 2008: nasze systemy pomiaru ciepła objęte standardem British Standard Institution (BSI)
  • CZERWIEC 2008: Caleffi nagrodzą nową i prestiżową nagrodą: Certyfikat Złotej Etykiety
  • MAJ 2008: kolejny sukces: poświadczenia  ICIM i IQNET zostały przedłużone do 2011

  Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów, okresowo prowadzamy badania poziomu satysfakcji naszych Klientów, wyniki są dla nas istotne i ujawniają, opisują punkty krytyczne w naszym systemie, ich odpowiednia analiza pozwala nam przyjąć nowe cle związane z podwyższaniem jakości.

  ICIM
  IQNET
  BSI
 • System zarządzania środowiskowego+

  System zarządzania środowiskowego jest zbiorem procesów, procedur, instrumentów, i modeli który nasza organizacja wprowadza w życie i formalnie stosuje spełniając wymogi z obowiązującego w tej kwestii ustawodawstwa. Firma chcąc uzyskach oraz utrzymywać certyfikaty potwierdzające spełnianie standardów jakościowych w odniesieniu do norm środowiskowych formalnie zobowiązuje się do ograniczania swoich aktywności mających bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez redukcje emisji, wspieranie recyklingu, wydajniejsze wykorzystywanie zasobów materiałowych i energetycznych, a także zarządzania odpadami. Priorytetem naszej Firmy która posiada certyfikowany najwyższy standard dbałości o środowisko jest stale podnoszenie naszej dbałości o środowisko poprzez wzrost efektywności środowiskowej co jest nasza polityką.
   

  Firma Caleffi zawsze była świadoma, że wszelka działalność człowieka i przemysłu, w tym jej własna, ma wpływ na otaczające środowisko, dlatego też dobrowolnie zdecydowała się na przyjęcie Systemu Zarządzania Środowiskiem. W czerwcu ubiegłego roku firma otrzymała certyfikat UNI EN ISO 14001:2004. System ten reguluje działalność firmy w celu monitorowania i poprawy jej wyników w zakresie ochrony środowiska, a jego głównym celem jest zapobieganie i zmniejszanie wpływu jej działalności na środowisko.

  Poniżej prezentujemy uzyskane certyfikaty:

  • CZERWIEC 2021: aktualizacja do UNI EN ISO 14001:2015.
  • CZERWIEC 2012: uzyskanie certyfikatu UNI EN ISO 14001:2004.

  Certyfikat ICIM jest wiarygodnym dowodem na to, że System Zarządzania Środowiskiem w Caleffi spełnia określone wymagania i osiąga wyznaczone cele;

  Certyfikat IQNET, wymagany przez "The International Certification Network", podkreśla jednakową wartość certyfikatów wydanych przez jej członków i rozszerza uznanie certyfikacji systemów jakości przedsiębiorstw przez rynki światowe, w celu promowania przejrzystości w handlu międzynarodowym.

  icim
  ICIM 14001
  iqunet
  IQNET 14001
 • AEOF+

  29 maja 2012: Firma Caleffi uzyskała potwierdzenie AEOF – stwierdzające wdrożenie uproszczonych procedur transportowych, oraz bezpieczeństwa transportów, jest to ważne gdyż wdrożony system uprasza procedury logistyczne w odniesieniu do naszych Klientów, dostawy do nich realizowane są z zastosowanie procedury uproszczonej w stosunku do procedur celnych, transportu międzynarodowego.

  Certyfikat dotyczy podmiotów w obszarze celnym UE i zaświadcza o solidności i wiarygodności Firmy. W odniesieniu do certyfikowanych i upoważnionych Firm można stosować, po wdrożeniu odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej oraz spełnieni ich warunków, uproszczone procedury w łańcuchu dostaw których te organizacje są ogniwami.

  Certyfikaty AEOF są respektowane przez większość krajów gospodarek zachodniej Europy, wprowadzenie usprawnień i udogodnień i wywodzi się z porozumienia zawartego pomiędzy UE a USA i dotyczy także innych krajów rozwiniętych w tym: Japonii, Szwajcarii, Norwegii, Kandy i Chiny. Dla Firmy uzyskanie i utrzymywanie certyfikatu jest ważne gdyż umożliwia:

  • Mniejsza biurokracja, mniej dokumentów generowanych
  • Szybsze kontrole dostaw, kiedy istnieje potrzeba kontroli
  • Firma może wskazać miejsce przeprowadzenia kontroli transportu
  • Uproszczone procedury celne
  • Mniej wymagań w zakresie informacji zamieszczanych w dokumentacji
  • Zbiorcze deklaracje celne podlegające kontroli sumarycznej
  • Wzajemne uznawanie procedur celnych z krajami z poza UE

   

  W skrócie: certyfikat gwarantuje lepsze i skuteczniejsze relacje z organizacjami celnymi, lepszą logistykę produktów, mniej pomyłek i opóźnień w transportach, większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym oraz lepsza komunikację pomiędzy partnerami w łańcuch u dostaw.

  Firma Caleffi jest zadowolona z drogi którą obrała mającej na celu stałe podnoszenie jakości, chciał przy tym podziękować parterom tego projektu: ANIMA, EasyFronitier oraz Mr. Familiari za koordynację działań oraz pracę wykonaną wspólnie z organami celnymi prowincji Novara.

  CERTIFIKAT AEOF
 • PZH+
  • 20 czerwca 2022 - odnowienie certyfikatu PZH, następna certyfikacja w 2025 roku
  • 19 czerwca 2019 - odnowienie certyfikatu PZH, następna certyfikacja w 2022 roku
  • 16 lipca 2014 roku, produkty firmy Caleffi, oferowane na rynku polskim otrzymały atest PZH.
  Atest PZH
  Atest PZH