Serija 6443

Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil.

Idi na
644346.png
644346_sez~-~page-1.png
644346.png
644346_sez~-~page-1.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil.
Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta.
Sa pomoćnim mikroprekidačem.
PATENT

Tehnički podaci

Maksimalni radni pritisak: 10 bar
Srednji raspon temperature: -5–110 °C
Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C
Potrošnja električne energije: 8 VA
Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija)
Dužina napojnog kabla: 1 m
Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A
△p maks.: 10 bar
Vreme rada: 10 s
Vreme rada – Napomena: Rotacija 90°

Certifikati

ACS
CE
ENEC13
PZH

Crteži i specifikacije

Broj dela Priključak Napajanje Kv
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
0cc7dc25-174b-4c61-984c-9e1bf245d302
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
562aa935-446c-4980-bc13-5ff23d6b8dfa
3D modeli
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: R 3/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
76ac7e23-2843-4ac3-93ce-bd82a3420dcf
2D crteži
Preuzimanje
Preuzimanje
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: R 1" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 230 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 44 (vertikalna pozicija), IP 40 (horizontalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
30f47a80-60d7-488b-8fb5-d6cb2c7b26b4
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 44 (vertikalna pozicija), IP 40 (horizontalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
3db77fa0-cc0f-4923-bead-92af3daa8f70
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
0abd8f98-ff4b-412b-bb5c-cc8cf5ffc45c
3D modeli
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: R 3/4" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 44 (vertikalna pozicija), IP 40 (horizontalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
65621f16-d399-4e18-9787-c9f23c372c6d
3D modeli
Preuzimanje
Preuzimanje
Tekst tendera
Motorizovani trokraki kuglični skretni ventil. Sa pomoćnim mikroprekidačem. Motorni pogon sa upravljanjem na tri kontakta. Priključak: R 1" (EN 10226-1) M. Maksimalni radni pritisak: 10 bar. Srednji raspon temperature: -5–110 °C. Raspon ambijentalne temperature: 0–55 °C. Napajanje: 24 V (AC). Potrošnja električne energije: 8 VA. Klasa zaštite: IP 40 (horizontalna pozicija), IP 44 (vertikalna pozicija). Dužina napojnog kabla: 1 m. Mogućnost opterećenja pomoćnog mikroprekidača (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Vreme rada: 10 s (Rotacija 90°).
SCIP code
5b60b3a3-b7f1-422d-927e-271e0565dfa4

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.