Serija 7002

PLURIMOD® EASY, PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote.

Idi na
700215_001.png
700215_001.png
Preuzimanje u visokoj rezoluciji

Opis proizvoda

PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote.
U kompletu sa:- 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562;- diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp;- 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika);- 1 bakarnim šablonom za merač protoka.

Crteži i specifikacije

Broj dela
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
a157fc71-9b99-406b-9f70-3c13c2cc46e5
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
46e32d45-45fc-4a89-9f64-046c65cbfe73
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
56fd5fb5-4bc6-46a2-bb35-a2cfbb963810
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
4705cdc9-3a14-4501-b995-13150c2e545f
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
f9aa278b-9302-465d-a166-08c594ca296c
3D modeli
Tekst tendera
PLURIMOD® EASY hidraulični modul dizajniran za merače toplote. U kompletu sa: - 2-krakim zonskim ventilom sa komandom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE preko termo-električnog aktuatora serije 6562; - diferencijalnim ventilom sa komandom na strani korisnika sa fiksnim Δp; - 2 džepa za temperaturnu sondu (džep za protok sa patronom sa sitom od nerđajućeg čelika); - 1 bakarnim šablonom za merač protoka.
SCIP code
8ec9af60-01e0-4983-bdb6-5052324d0d38

Aplikacije

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Ova aplikacija omogućava određivanje veličine cevi i cevovoda za sprovođenje vode ili vazduha i izradu proračuna za njih, podjednako za hidraulična i pneumatska postrojenja.