Dynamical

DYNAMICAL® – Dynamiczny zawór termostatyczny

Data

Nowy zawór DYNAMICAL® został zaprojektowany w celu zagwarantowania odpowiedniego natężenia przepływu dla grzejników w zmiennych warunkach pracy instalacji.Korpus zaworów dynamicznych ma takie same wymiary jak obecnie oferowane zawory termostatyczne, zarówno w wersji prostej, jak i kątowej, co ułatwia ich wymianę w istniejących instalacjach,

POZNAJ GAMĘ PRODUKTÓW DYNAMICAL

  • JAK DZIAŁA CALEFFI DYNAMICAL®?

Termostatyczny zawór z nastawą wstępną, wyposażony w dynamiczny układ kontroli ciśnienia różnicowego, utrzymuje stałe ustawione natężenie przepływu. Niezależnie od zmiennych warunków pracy w instalacji reguluje przepływ w zależności od wymagań otoczenia dzięki współpracy z głowicą termostatyczną. Instalacja z zamontowanymi zaworami tego typu, jest układem dynamicznym reagującym na zmiany w sposób ciągły, czego nie zapewni nawet najlepiej zrównoważona instalacja z zaworami statycznymi.

Dynamiczny zawór termostatyczny został zaprojektowany z myślą o kontrolowaniu natężenia przepływu czynnika grzewczego w instalacjach ogrzewania, które jest:

   • regulowane zgodnie z wymaganiami części instalacji, gdzie jest zamontowany zawór;

   • stałe niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.Zawór w połączeniu z głowicą termostatyczną łączy w sobie kilka funkcji w jednym elemencie:

   A. Regulatora różnicy ciśnień, który automatycznie niweluje wpływ wahań ciśnienia typowych dla instalacji zmiennoprzepływowych i zapobiega głośnemu działaniu

   B. Zaworu równoważącego, który pozwala na bezpośrednie ustawienie maksymalnej wartości natężenia przepływu, dzięki kombinacji z regulatorem różnicy ciśnień

   C. Regulacji natężenia przepływu w zależności od temperatury otoczeniaRegulacja natężenia przepływu jest zoptymalizowana, ponieważ jest niezależna od ciśnienia. Element (A) reguluje ciśnienie różnicowe Δp utrzymując je na stałym poziomie w sekcji (B+C) w sposób automatyczny (wyrównując siły generowane przez ciśnienie w instalacji i wewnętrzną sprężynę). Jeśli (p1-p3) wzrasta wewnętrzny regulator Δp reaguje przymykając otwór i utrzymując stałe ciśnienie Δp; w takich warunkach przepływ pozostanie niezmieniony. Element (B) reguluje przepływ G poprzez zmianę przekroju otworu. Zmiana przekroju poprzecznego determinuje wartość współczynnika hydraulicznego (Kv) elementu regulacyjnego (B), która pozostaje niezmienna:

   - przy ręcznym ustawieniu

   - przy ustawieniu poprzez działanie siłownika.DYNAMICAL® jest zaworem unikalnym, ponieważ pracuje niezależnie od zmiennych warunków instalacji, utrzymując natężenie przepływu na żądanym poziomie.

 

  • DLACZEGO INSTALATOR POWINIEN WYBRAĆ CALEFFI DYNAMICAL®?

Zastosowanie zaworu DYNAMICAL® znacznie upraszcza pracę projektanta ze względu na skrócenie czasu koniecznego do zaprojektowania instalacji oraz jej zrównoważenia. Równocześnie do obliczeń nie są wymagane zaawansowane programy. Nastawy wstępne zaworów można wykonać w bardzo prosty sposób, dzięki czemu modernizacja istniejących systemów jest o wiele łatwiejsza.