Caleffi DYNAMICAL ® - How to install it

DYNAMICAL® dynamisch radiatorventiel

Datum

Het nieuwe DYNAMICAL® dynamisch radiatorventiel van Caleffi combineert drie componenten (thermostatisch ventiel, inregelventiel en drukverschilregelaar) om het verwarmingsvermogen van de radiator volledig te regelen. Het ventiel beperkt ook de energieverspilling en voorkomt het lawaai dat kenmerkend is voor de werking van systemen met een variabel debiet.

Dankzij de speciale ventielkop heeft de unit een compacte voetafdruk die heel vergelijkbaar is met die van conventionele thermostatische ventielen, zowel in de rechte als in de haakse uitvoering.

DOWNLOAD DE PRODUCTFICHE VAN HET CALEFFI DYNAMICAL-VENTIEL NU

  • HOE WERKT HET CALEFFI DYNAMICAL®-VENTIEL?

De drukverschilregelaar in de ventielkop houdt de ΔP-waarde van het inregelventiel en het thermostatisch ventiel constant; dat is mogelijk dankzij de druktestaansluitingen die rechtstreeks in het interne element zijn aangebracht en waardoor het membraan de positie van de afsluitklep kan regelen in reactie op de voortdurend veranderende werkingsomstandigheden.

Door de ΔP constant te houden, kan het interne inregelventiel het maximale debiet beperken tot zes vooraf gekalibreerde waarden, waardoor het debiet naar de verschillende radiatoren in het circuit op een eenvoudige en intuïtieve manier wordt gebalanceerd, met behulp van de meegeleverde sleutel en de schaalverdeling op de ventielkop.

Het thermostatisch ventiel kan ook werken bij een constante ΔP, waardoor het debiet correct wordt gemoduleerd in reactie op veranderingen in de kamertemperatuur, terwijl ook wordt voorkomen dat het ventiel lawaaierig werkt.

  • WAAROM ZOU EEN INSTALLATEUR KIEZEN VOOR HET CALEFFI DYNAMICAL®-VENTIEL?

Het DYNAMICAL® dynamisch radiatorventiel vereenvoudigt niet alleen het werk van de ontwerper van het verwarmingscircuit bij het meten en het verwerken van gegevens, maar ook het werk van de installateur bij het precies afstellen van het systeem. Bestaande installaties upgraden wordt dus een pak gemakkelijker met deze oplossing.


Bekijk dit filmpje om te begrijpen hoe het DYNAMICAL® dynamisch radiatorventiel werkt.