19 Marzec 2021

Świadoma kontrola ciśnienia w instalacjach wody użytkowej

Pod pojęciem "świadoma kontrola ciśnienia", kryje się znajomość problemów, które mogą wystąpić w instalacji z zamontowanym regulatorem ciśnienia wody oraz sposobem ich wykrycia i rozwiązania. Dzisiaj przedstawię najczęściej występujący problem oraz jego dwie przyczyny.

 

Problem: Wzrastające ciśnienie w instalacji pomimo prawidłowego ustawienia regulatora.

Pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl w takim przypadku, to uszkodzenie urządzenia. Doświadczenie firmy Caleffi sięgające kilkudziesięciu lat pokazuje, że do uszkodzenia samego urządzenia dochodzi bardzo rzadko i muszą wystąpić szczególne warunki, żeby taka sytuacja miała miejsce (na przykład uderzenie hydrauliczne).

 

Jaka jest w takim razie przyczyna?

W zasadzie możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami. Pierwszym z nich jest zanieczyszczenie samego urządzenia. Aby zrozumieć dlaczego stanowi to problem dla samego regulatora, musimy być świadomi w jaki sposób on pracuje. Poniżej przedstawiono dwa stany pracy. Rysunek 1 przedstawia regulator w trakcie poboru wody w instalacji. W takiej sytuacji element regulacyjny jest otwarty (zaznaczony czerwonym okręgiem), stopień otwarcia zależny jest ilości pobieranej wody. Warto również zwrócić uwagę na manometr, który wykazuje niższe ciśnienie niż to ustawione na pokrętle. Przyczyną są wewnętrzne straty generowane przy przepływie wody.



Rysunek 1. Regulator serii 535 w trakcie poboru wody w instalacji

 

Na Rysunku 2, mamy wskazaną sytuację, kiedy instalacja nie pracuje czyli nie ma poboru wody. Element regulacyjny jest zamknięty. Ciśnienie wody po stronie sieci wodociągowej jest wyższe, natomiast to, po stronie instalacji wewnętrznej - niższe. W układzie nie dochodzi do wyrównania ciśnienia ponieważ woda z sieci nie przedostaje się do wewnętrznej instalacji dzięki uszczelnieniu zastosowanemu na elemencie regulacyjnym.

 

Co się stanie jeśli uszczelnienie będzie pokryte zanieczyszczeniami?

W takim przypadku może dojść do przecieku. Zgodnie z zasadą naczyń połączonych, ciśnienie będzie dążyło do wyrównania swojej wartości przed i za regulatorem. Urządzenie nie będzie utrzymywać zadanego ciśnienia.



Rys. 2 Regulator serii 535 przy pracującej instalacji - brak poboru wody

Jak rozwiązać taki problem?

Wystarczy usunąć zanieczyszczenia. W przypadku regulatorów ciśnienia z serii 535 (na rysunkach) taka procedura jest niezwykle prosta ponieważ wkład regulatora stanowi jeden element, który można odkręcić za pomocą klucza. Po wyczyszczeniu wkład należy zamontować. Nie ma konieczności ponownej kalibracji, ciśnienie będzie utrzymywane zgodnie z nastawą na pokrętle. Podobną procedurę można przeprowadzić w przypadku regulatorów z serii 533, te jednak wymagają ponownej ustawienia ciśnienia.

Drugi przypadek ma miejsce w instalacjach, gdzie regulator ciśnienia wody został zamontowany na zasilaniu zasobnika ciepłej wody użytkowej. Taki montaż niestety często wykonywany jest kiedy w instalacji zimnej wody użytkowej brak jest naczynia przeponowego. Pominięcie tak istotnego elementu skutkuje okresowym zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa. Dzieje się tak ze względu na wzrost ciśnienia w zasobniku w trakcie podgrzewu wody. Taka sytuacja mylnie kojarzona jest ze zbyt wysokim ciśnieniem pochodzącym z sieci wodociągowej, a nie z zasobnika, stąd część osób, aby jej zapobiec, stosuje na podłączeniu do zasobnika regulator ciśnienia wody (takie rozwiązanie jest prawidłowe w pewnych wyjątkowych przypadkach).

Ale gdzie w takim razie pojawia się w takim układzie problem ?

Zerknijmy jeszcze raz na Rysunek 2. W instalacji nie ma poboru wody, a więc element regulacyjny jest zamknięty. Podczas podgrzewu wody ciśnienie wzrasta od strony wewnętrznej instalacji (ponieważ nie ma elementu, który może przejąć jego nadmiar - naczynie przeponowe). To podwyższone ciśnienie wskazywane jest przez manometr i błędnie odbierane jako nieprawidłowe działanie samego regulatora. Taka sytuacja ma miejsce nawet w przypadku zastosowania pomiędzy regulatorem, a zasobnikiem  - zaworu zwrotnego (wystarczy nawet niewielka nieszczelność zaworu zwrotnego, aby ciśnienie po obu jego stronach wyrównywało się).

Rozwiązaniem takiego problemu jest montaż odpowiedniego naczynia przeponowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z działem technicznym firmy Caleffi.

Naszym głównym celem, który przyświeca całemu zespołowi jest lokalizacja i rozwiązanie problemów występujących w instalacjach.

Należy pamiętać, że wymiana produktu na nowy nie jest rozwiązaniem, a jedynie pójściem drogą na skróty.

Przemysław Dutka

Doradca Techniczny w firmie Caleffi

przemyslaw.dutka@caleffi.com

668 652 314

Kategorie, w których pojawia się
Komentarze do postów na blogu