06 Październik 2020

Separator czy „separator”?

Rynek urządzeń przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń w Polsce z roku na rok się powiększa. Kolejni producenci podążają ścieżką, którą wybraliśmy na początku naszej działalności jako Caleffi Poland. Dzisiaj obserwujemy ten wzrost z niekrytą satysfakcją, jako jeden z liderów tego typu rozwiązań. Przez ostatnie 5 lat dzięki naszym szkoleniom technicznym oraz dziesiątkom publikacji w prasie specjalistycznej, tysiące osób związanych z branżą HVAC poznało różnicę pomiędzy zwykłym filtrem siatkowym, a separatorem. Mnogość dostępnych rozwiązań rodzi jednak pytanie: Czy każdy separator działa tak samo i czy przypadkiem niektóre separatory nie są nimi jedynie z nazwy?

Obecnie możemy spotkać dwa rozwiązania konstrukcyjne separatorów:

  • Separatory cyklonowe, których zasada działania opiera się na sile odśrodkowej

Specjalna konstrukcja urządzenia wymusza ruch wirowy czynnika. Zanieczyszczenia pod wpływem siły odśrodkowej kierowane są w stronę ścianek urządzenia, gdzie opadają grawitacyjnie do dolnej części komory, w której są gromadzone. Aby zagwarantować poprawną pracę urządzenia wymagane jest utrzymanie stałej prędkości. W przypadku tych urządzeń wyższa prędkość zapewnia lepszy stopień usuwania zanieczyszczeń. Separatory mogą być dodatkowo wyposażone w elementy magnetyczne. Ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne konieczne jest zastosowanie magnesów o dużej sile przyciągania (wysoka prędkość przepływającego medium). 

  • Separatory grawitacyjne, których zasada opiera się na swobodnym opadaniu cząsteczek

Zanieczyszczenia wytrącane są w komorze zbiorczej dzięki zmniejszeniu prędkości przepływu (powiększona komora). Element wewnętrzny dodatkowo ułatwia wytrącanie zawieszonych cząstek w wodzie. Aby separator był skuteczny zalecana maksymalna prędkość czynnika na przyłączach urządzenia musi pozostać w granicach 1-1,5 m/s (prędkości medium przyjmowane podczas projektowania instalacji najczęściej są poniżej tego zakresu - im niższa prędkość, tym wyższa sprawność urządzenia). Separatory mogą być dodatkowo wyposażone w elementy magnetyczne, które mogą być znacznie mniejszej mocy, niż jest to w przypadku urządzeń cyklonowych. To wynik niskiej prędkości przepływu, która znacząco ułatwia usuwanie cząstek magnetycznych. 

W obu rozwiązaniach zanieczyszczenia można usunąć za pomocą zaworów spustowych znajdujących się w dolnej części urządzenia, co niezwykle ułatwia konserwację instalacji i jest jedną z zalet stosowania tego typu elementów.

Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju hybrydy separatorów i filtrów siatkowych, jak również urządzenia, których zasada działania opiera się wyłącznie na wkładzie filtracyjnym z wkładem magnetycznym, a które pozbawione są cech separatorów a takimi są nazywane. Najpoważniejszą z wad takich rozwiązań jest zastosowanie wkładu filtracyjnego umieszczonego bezpośrednio w korpusie „separatora”, co prowadzi do konieczności systematycznej kontroli jego stanu zabrudzenia. Odkładające się zanieczyszczenia na wkładzie filtracyjnym będą powodowały zwiększenie oporów przepływu urządzenia, a co za tym idzie większe zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy.Takie rozwiązanie powoduje również konieczność rozkręcenia całego urządzenia w trakcie czyszczenia, co wymusza zastosowanie dodatkowych zaworów odcinających, jak również wyłączenie instalacji na czas czyszczenia.

Wybierając urządzenie przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń warto porównać zatem aspekty techniczne poszczególnych rozwiązań i oczywiście wybrać to -  z zielonym logo :)

Kategorie, w których pojawia się
Komentarze do postów na blogu