149
13 Kwiecień 2022

Co jest ważne?

W naszym zabieganym świecie jednym z najcenniejszych dóbr, które posiadamy jest CZAS. To element, który świadomi inwestorzy, wykonawcy czy projektanci biorą pod uwagę jako jedno z kryteriów przy wyborze optymalnego rozwiązania. To, co ważne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego to :

- Czas, który należy poświęcić na prawidłowe  dobór elementów w  instalacji w procesie projektowania.

- Czas, który należy poświęcić na montaż elementów.

- Czas, który należy poświęcić na wykonanie równoważenia po uruchomieniu instalacji.

- Czas, który należy poświęcić na prace konserwacyjne.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć  kompaktowe rozwiązanie firmy Caleffi przeznaczone dla instalacji grzewczych oraz chłodniczych, które pozwoli na realne oszczędności właśnie tego najcenniejszego dobra.
Tym rozwiązaniem jest grupa do podłączenia odbiorników grzewczych/chłodzących z serii 149.

Grupa wyposażona jest w następujące elementy (zgodnie ze schematem ideowym):

1. Siłownik (opcja)
2. Zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV)
3. Zawór napełniania/spustu (opcja)
4. Zestaw obejścia składający się z:
           4A. Trójdrogowy zawór odcinający
           4B. Zwężka Venturiego do pomiaru przepływu (tylko dla kodów 149.00)
           4C. Trójdrogowy zawór odcinający z wbudowanym filtrem
 

 Aby dokładnie zrozumieć ideę tego rozwiązania prześledzimy cały proces inwestycyjny

Etap projektowy:

Grupa została wyposażona w zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od ciśnienia z serii 145, który pozwala na ustawienie wymaganego natężenia przepływu oraz utrzymuje go na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji, w której został zainstalowany. Etap doboru urządzenia został ograniczony do minimum ponieważ wystarczająca jest znajomość wymaganego przepływu dla  danego urządzenia. Nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń hydraulicznych. Całość w zasadzie sprowadza się do wyboru zaworu, w którego zakresie znajduje się wymagana wartość. Szeroki zakres regulowanych przepływów pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnego przypadku.
Dokładna procedura doboru została przedstawiona w karcie technicznej ww grupy. Grupa może być wyposażona w siłowniki proporcjonalne lub typu ON/OFF.

Etap montażu:

Na rysunkach poniżej przedstawiono różnicę pomiędzy tradycyjnie skręcanymi elementami do podłączenia klimakonwektorów, a kompaktową grupą z serii 149.

 

Jak widać kompletny funkcjonalny zestaw wymaga jedynie podłączenia przewodów elastycznych oraz po wykonaniu uruchomienia montażu izolacji która dostarczana jest z grupą.

Etap uruchomienia/konserwacji:

Elementy zastosowane w grupie pozwalają na wykonanie niezbędnych prac związanych z uruchomienie oraz konserwacją takich jak:

- płukanie głównych ciągów instalacyjnych

Dzięki zastosowaniu zaworów wielopozycyjnych oraz obejścia możliwe jest całkowite odseparowanie urządzenia i wykonanie płukania głównych ciągów instalacyjnych

- płukanie odbiornika

Dzięki zastosowaniu zaworu spustowego oraz wielopozycyjnych zaworów można wykonać płukanie urządzenia (w odpowiedniej konfiguracji ustawienia zaworów można również wykonać płukanie wsteczne).

- napełniania obiegu

- czyszczenie

W jednym z zaworów wielopozycyjnych został umieszczony wkład filtracyjny, który ma za zadanie ochronę urządzenia przed zanieczyszczeniami. Po wyjęciu wkładu filtracyjnego wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą.

- pomiar natężenia przepływu

Dzięki zastosowaniu w grupie zwężki Venturiego można wykonać pomiar natężenia przepływu. Taka procedura jest możliwa przy zastosowaniu dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia różnicowego.

Podsumowując w niewielkiej obudowie izolacyjnej inżynierowie firmy Caleffi zamknęli urządzenie o wielkich możliwościach.
Funkcjonalność jaką oferuje takie rozwiązanie jest niezwykle wysoka, a czas który należy poświęcić na każdym etapie procesu inwestycyjnego minimalny.
Grupa z serii 149 to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji.

 

Przemysław Dutka
przemyslaw.dutka@caleffi.com
668 652 314

 

Komentarze do postów na blogu