LEGIOMIX®, Zapasowy czujnik zasilania do elektronicznego zaworu mieszającego serii 6000 z przyłączami kołnierzowymi.

Przejdź do
F69807.png
F69807.png
Pobierz wysoką rozdzielczość

Opis produktu

Zapasowy czujnik zasilania do elektronicznego zaworu mieszającego serii 6000 z przyłączami kołnierzowymi.

Rysunki i specyfikacje

Kod artykułu Uwagi
Modele 3D
Specyfikacja techniczna
Zapasowy czujnik zasilania do elektronicznego zaworu mieszającego serii 6000 z przyłączami kołnierzowymi.

Aplikacje

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Aplikacja umożliwia wymiarowanie i wykonanie obliczeń dla rur i przewodów doprowadzających wodę lub powietrze, zarówno dla instalacji hydraulicznych jak i pneumatycznych.