Hero_2023na2024

Jak minął rok 2023 dla Caleffi Poland?

Data

Jak nam minął zeszły rok i co czeka nas w 2024 r.?
Zapraszamy do lektury!

Na pytania zadane przez redakcję #InstalReporter odpowiedział Tomasz Kukułka - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Caleffi Poland Sp. z o.o.
 

Instal Reporter: Bardzo słaby czy pełen napięcia i zmian czy raczej dość spokojny i budżetowo niezły - jaki był rok 2023 dla Państwa firmy?
 

Tomasz Kukułka: Ciekawie postawione pytanie, na które trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Uważam, że ubiegły rok był testem dla większości podmiotów na rynku w Polsce, w tym oczywiście także dla Caleffi Poland Sp. z o.o., ponieważ wszystko, co zostało zawarte w pytaniu dotknęło naszą organizację. 
Po dziewięciu latach bardzo dynamicznego rozwoju na polskim rynku, w dalszym ciągu planujemy wzrost obrotów handlowych, poszerzenie portfolio produktowego oraz rozwój struktury dystrybucji.
Równocześnie ubiegły rok pozwolił na nieco chłodniejsze spojrzenie i ocenę potencjału rynku w Polsce oraz na kierunki jego rozwoju w perspektywie kolejnych lat, które zapowiadają się obiecująco.

 

Jakie zmiany w związku ze słabą koniunkturą w branży poczyniliście Państwo w swojej firmie?
 

Konsekwentnie realizujemy strategię wejścia Firmy Caleffi na polski rynek techniki grzewczej i sanitarnej. Rozwijajmy organizację, m.in. zwiększając zatrudnienie oraz stale poszukując nowych możliwości zdobycia większych udziałów w rynku. Co więcej. w tym niełatwym okresie pozyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę naszego Centrum Kompetencji Caleffi Kraków, które będzie w sobie łączyć funkcje administracyjno-biurowe, spełniające potrzeby naszej organizacji w Polsce, ale przede wszystkim będzie stanowić centrum edukacyjno-szkoleniowe dla naszych partnerów biznesowych podobnie jak ma to miejsce z CUBOROSSO w centrali Firmy Caleffi S.p.A. we Włoszech. Realizację inwestycji planujemy na najbliższe dwa lata. Będzie to widoczny akcent potwierdzający, iż Firma Caleffi Poland Sp. z o.o. bardzo poważnie podchodzi do polskiego rynku. Obchodząc w 2024 r. jubileusz dziesięcioletniej obecności w Polsce nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. a wręcz tylko rozpoczynamy nowy, w założeniach jeszcze bardziej dynamiczny, rozdział historii naszej firmy.

 
Co najbardziej zabolało (Państwa firmę lub może branżę) w mijającym roku, a co było pozytywnym zaskoczeniem?
 

Zaczynając od negatywów, to uważam, że był to brak jednoznacznych wytycznych, przepisów i wsparcia dla całej branży ze strony organów państwowych, co w przypadku braku jasnych regulacji przekłada się na niepewność inwestycyjną zarówno po stronie konsumentów, ale także po stronie podażowej, czyli producentów, importerów i wytwórców w naszym sektorze. Pozytywne na pewno było to, że większość obrotów handlowych realizowanych z naszymi partnerami biznesowymi została utrzymana. Rozwijaliśmy się mimo dramatycznie kurczącego się w ubiegłym roku rynku. Nie wystąpiły również większe problemy jeśli chodzi o płatności i przepływy pieniężne.


Co Pana zdaniem poprawiłoby sytuację w budownictwie, a więc i w branży HVAC?
 

Zdecydowanie wprowadzenie jasnych wytycznych dla naszego sektora jeśli chodzi o kierunek zmian dotyczących wymian źródeł ciepła na ekologiczne, a co za tym idzie dostosowanie do wymagań konsumentów i rynku programów wsparcia do tego typu projektów. Uważam także, że większa uważność odpowiednich organów administracji państwowej, stowarzyszeń branżowych oraz samych podmiotów działających na rynku w Polsce w zakresie nadzoru nad jakością oferowanych rozwiązań. Warto zwrócić uwagę na potrzebę zgodności z normami i przepisami prawa oryginalnego kraju wytworzenia oferowanych urządzeń, co w dłuższym okresie przyniesie wyłącznie pozytywne skutki dla całego rynku budowlanego w Polsce.


Co przyniesie nam rok 2024?
 

Najciekawsze ze wszystkich pytań… dla nas: kolejne dwanaście miesięcy konsekwentnej pracy nad rozwojem naszej organizacji w Polsce. I mogę mieć tylko nadzieję,  że także wiele innych szeroko pojętych pozytywnych zmian dla nas wszystkich.


Publikacja ukazała się w  Instal Reporter