Privatnost

 • GDPR: Informacije o obradi osobnih podataka, u sukladnosti sa člankom 13 opće eu uredbe 2016/679. +

  Regulacija (EU) 679 od dana 27. travnja 2016. propisuje pravo  na zaštitu osobnih podataka  fizičkih osoba. U skladu s čl. 13 Uredbe EU 2016/679, obrada osobnih podataka se temelji na principima zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, ograničavanju namjene, minimizaciji podataka, točnosti, ograničavanju zadržavanja, potpunosti, povjerljivosti i odgovornosti, kako bi se zaštitila privatnost i prava pojedinca.
  Svrha obrade je uključivanje osobnih podataka u arhivu kupaca i dobavljača kako bi se upravljalo pred-ugovornim aktivnostima (ponude, predračuni), ugovornim obvezama prodaje/kupnje proizvoda i usluga; za potrebe internih operacija i administracije, računovodstvenih, poreznih i pravnih aspekata te vezanih potreba.
  Obrada podataka izvršavat će se od strane za to posebno ovlaštenih osoba, na sljedeće načine: elektronička i tiskana obrada.
  Davanje podataka je obavezno za izdavanje računa  i za sve potrebe koje proizlaze iz naših ugovornih odnosa.
  Svaki propust u odavanju podataka može rezultirati nemogućnošću provedbe ili samo djelomičnom provedbom ugovora, te prekidom ili samo djelomičnim nastavkom odnosa.
  Osobe ovlaštene za obradu kojima se osobni podatci (identifikacijski, računovodstveni i porezni) dostavljaju, su:

  · osobe koje rade u administraciji našeg poduzeća;
  · vanjski suradnici koji za naše poduzeće obavljaju fiskalne, računovodstvene i IT poslove, kao i poslove prijevoza;
  · banke koje upravljaju poslovima naplate i plaćanja koji proizlaze iz ugovora;
  · osobe koje imaju pravo pristupa podatcima na temelju posebnih zakona ili regulacija;
  · ostale zakonom predviđene osobe.

  Prikupljeni podatci bit će adekvatno pohranjeni na period od najviše 10 godina, prema članku 2220 talijanskog građanskog zakonika ili, prema članku 13, stavak 2, slovo a), drugi dio, Regulative EU 2016/679, u promjenjivom razdoblju, na temelju kriterija koji usklađuju legitimne interese poduzeća (vezano uz porezne revizije, svaku posebnu komercijalnu korespondenciju, kao što su posebni i ostali sudski postupci, sporovi, zakašnjela plaćanja, pravna pitanja, povremene kupnje, statističke i proizvodne namjene te upravljanje kvalitetom).

  Ne postoji mogućnost širenja podataka (širenje = davanje podataka neodređenim osobama).

  U skladu s čl. 13, stavak 2, slova b), c), d) Regulative EU 2016/679, moguće je kontaktirati Nadzornika podataka sa svrhom ostvarivanja sljedećih prava glede obrade osobnih podataka:

  · pravo na pristup (čl. 15);
  · pravo na ispravak (čl. 16);
  · pravo na brisanje (čl. 17);
  · pravo na ograničavanje (čl. 18);
  · pravo na prenosivost podataka (čl. 20);
  · pravo na prigovor (čl. 21);
  · pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu (art. 77);
  · pravo na prekid suglasnosti, u slučajevima koje predviđa čl. 6, stavak 1, slovo a) ili čl. 9, stavak 2, slovo a).

  Nadzornik podataka je Caleffi SpA

 • SPECIFIKACIJE ZA NAŠE NEWSLETTER PRETPLATNIKE+

  UVOD
  U skladu s čl. 13 Uredbe EU 2016/679, obrada osobnih podataka se temelji na principima zakonitosti, pravednosti i transparentnosti, ograničavanju namjene, minimizaciji podataka, točnosti, ograničavanju zadržavanja, potpunosti, povjerljivosti i odgovornosti.
  KONTROLOR
  Kontrolor osobnih podataka je Caleffi SpA, kojega predstavlja imenovani GDPR direktor, Giovanni Monti.
  NAMJENA, PRAVNA OSNOVA  I KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA
  Podatci se obrađuju sa svrhom slanja informacija, poruka i materijala komercijalne, tehničke i promotivne prirode a koji se tiču naših proizvoda, aplikacija i usluga, uključujući newslettere, automatizirane poruke (e-mail, SMS, itd.) ili ostalo (klasična pošta).
  Pravna osnova za obradu osobnih podataka za ove namjene je pristanak na obradu. Kontrolor obrađuje osobne podatke koji se  mogu sastojati od identifikacijskih podataka poput imena i prezimena, naziva tvrtke, poštanske adrese, e-mail adrese, broj kućnog ili mobilnog telefona, broj identifikacijske isprave, samoodređenu kategoriju tvrtke ili profesije. 
  DIJELJENJE PODATAKA I PREBACIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA
  Osobni podatci mogu biti dijeljeni za namjene navedene u  trećem odjeljku (iznad), sa osobama koje smo mi autorizirali za obradu osobnih podataka u svrhu striktno vezanu za slanje informacija komercijalne namjene, newslettera, itd.
   
  ZADRŽAVANJE OSOBNIH PODATAKA
  Naše poduzeće će nastaviti obrađivati prikupljene osobne podatke sve dok se suglasnost ne ukine; imate pravo ukinuti suglasnost i to na način da slijedite za to određene upute ili da nam se obratite pismenim putem na niže navedenu e-mail adresu.
  PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
  U skladu s čl. 13, stavak 2, slova b), c), d) Regulative EU 2016/679, možete kontaktirati Nadzornika podataka sa svrhom ostvarivanja sljedećih prava glede obrade osobnih podataka:
  pravo na pristup (čl. 15);
  · pravo na ispravak (čl. 16);
  · pravo na brisanje (čl. 17);
  · pravo na ograničavanje (čl. 18);
  · pravo na prenosivost podataka (čl. 20);
  · pravo na prigovor (čl. 21);
  · pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu (art. 77);
  · pravo na prekid suglasnosti, u slučajevima koje predviđa čl. 6, stavak 1, slovo a) ili čl. 9, stavak 2, slovo a).

  Za više informacija ili za ostvarivanje prava garantiranih uredbom GDPR, kontaktirajte Calleffijev tim za privatnost putem sljedeće e-mail adrese: privacy@caleffi.com