336

Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje.

Përshkrimi: 

Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje.
I pajisur me ajrues, valvul sigurie, manometër dhe me tapë mbyllje automatike për enë zgjerimi.
T.max e punës: 110°C.
Deri në 50 kW.

Vizatime:

Kodi

 

Paketë

Pako

336630 

3/4” 3 bar

1

5

Produkte të ngjashme