Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certifikati

Caleffi uvijek nastoji biti u korak s najvažnijim ISO standardima. Također ima strogu politiku kvalitete, očuvanja okoliša, zdravlja i sigurnosti.

Certificiranje sustava

Nedavno su certificirani Sustav upravljanja okolišom proizvodnih mjesta i proces izvoza robe.

Danas je u fazi dobivanja certifikat Sustava upravljanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, standard BS OHSAS 18001:2007, a sljedeći važan cilj poduzeća je stjecanje najnovijih certifikata koji se odnose na energiju i etiku.

Dosad dobiveni certifikati dokazuju se potvrdama sa BSI certifikatom za Sustav upravljanja kvalitetom, potvrdom AEOF-a za pojednostavljenje izvoza roba i potvrdama ICIM i IQNET 14001 za Sustav upravljanja okolišem.

Dubinske studije

Kako bi se osigurala usklađenost Sustava za kvalitetu sa zahtjevima navedenima u referentnom standardu, Caleffi poduzima sve mjere predostrožnosti da zahtjevi klijenata i proizvoda budu prepoznati, definirani i zadovoljeni, kako bi korisnici bili zadovoljni, razvija sustav kontinuiranog napretka, postavlja poslovne ciljeve, organizacijske i racionalne uvjete koji pomažu pri postizanju definiranih ciljeva, kao i funkcioniranju poduzeća koje u potpunosti shvaća važnost sadržaja i realizacije Politike kvalitete.

Trenutno valjane potvrde su:

SIJEČANJ 2022 ažuriranje certifikata ISO 9001:2015 s logotipom Accredia umjesto UKAS-a.
TRAVANJ 2021 BSI je Caleffi dobio ažurirani certifikat ISO 9001:2015 do svibnja 2024. Certifikacija je proširena na VMC proizvode.
SVIBANJ 2018 Obnovljen certifikat BSI (British Standard Intitution) do 2021. godine (certifikat br. FM 21654).
SVIBANJ 2017 obnova UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM i IQNET certifikati). Kada je u pitanju certifikacija BSI, Caleffi je trenutno u prijelaznoj fazi na novu normu standarda 9001:2015.
TRAVANJ 2015 obnova certifikata BSI do svibanj 2018;
LIPANJ 2012 obnovljena potvrda od BSI do svibanj 2015, kada slijedi sljedeća revizija;
SVIBANJ 2011 šesta revizija ICIM i IONet potvrda kao dokaz korektnog održavanja sustava, održavanja kvalitete, jačanje imidža poduzeća u međunarodnom kontekstu;
TRAVANJ 2010 Sustav održavanja kvalitete podignut na novi UNI EN ISO 9001: 2008 standard.
SRPANJ 2009 Caleffi je dobio obnovljenu potvrdu iz British Standard Institution (BSI).
SRPANJ 2008 Naši sustavi za mjerenje potrošene topline imaju potvrdu od BSI.
LIPANJ 2008 Caleffi je nagrađen novom i prestižnom Golden Label Certification (Potvrda Zlatna Etiketa) koja se daje u cilju priznavanja izuzetnog uspjeha poduzeća.
SVIBANJ 2008 Novi uspjeh - ICIM i IQNET potvrde obnovljene do 2011. godine.

U cilju nadgledanja naših visokokvalitetnih standarda, povremeno provodimo istraživanje o zadovoljstvu korisnika. 
Dobiveni rezultati su korisni zbog određivanja zasluga, ali i kritika. Rješavanje istih postaje naš cilj.

Sustav upravljanja okolišem je skup procesa, procedura, instrumenata i modela koje organizacija provodi i službeno primjenjuje kako bi zakonski uvjeti bili zadovoljeni. Organizacije koje zatraže i dobiju certifikate o kvaliteti službeno se obavezuju da će ograničiti direktan utjecaj (vlastitog djelovanja) na okoliš, no također i indirektan utjecaj (pitanja okoliša na koja mogu donekle utjecati), smanjiti emisije, promovirati razvrstavanje i recikliranje otpada, efikasniju upotrebu resursa te odgovorno ponašanje prema okolišu. Prioritet organizacija koje imaju certifikat o kvaliteti je prihvaćanje politike kontinuiranog poboljšavanja vlastitog ophođenja s okolišem.

Caleffi je oduvijek bio svjestan da ljudsko i industrijsko djelovanje, uključujući i vlastito, utječu na okoliš te je stoga svojevoljno prošlog lipnja prihvatio Sustav upravljanja okolišem, certificiran po UNI EN ISO 14001:2004. Ovaj Sustav regulira način na koji poduzeće nadgleda i poboljšava vlastito ophođenje s okolišem, s glavnim ciljem da spriječi i smanji utjecaj vlastitog djelovanja.

Caleffi posjeduje sljedeće certifikate:

  • ICIM cetrifikat svjedoči o sposobnosti Caleffijevog Sustava upravljanja okolišem da održi specifične zahtjeve i ispuni zadane ciljeve;
  • IQNET certifikat, kojeg zahtjeva “The International Certification Network”, dokazuje usklađenost certifikata koje izdaju njegovi članovi te jamči međunarodno priznavanje certificiranih sustava kvalitete, čime se postiže veća transparentnost u međunarodnoj trgovini.

9. svibnja 2012.: Poduzeće Caleffi je pribavilo AEOF certifikat - jednostavniji carinski postupak/sigurniji transport – koji špediteri često traže, a koji omogućuje jednostavniji carinski postupak i nudi olakšice pri sigurnosnoj carinskoj kontroli.

Certifikat se odnosi na ovlaštene špeditere, tj. na osobe koje posluju na teritoriju Europske Unije, a koja posjeduju certifikat AEO koji je izdala carinska uprava države članice, na osnovu zahtjeva i uvjeta koje je odredila Europska komisija, uključujući pouzdanost i sigurnosni status spomenutih osoba u međunarodnom lancu opskrbe.

AEOF certifikat je prepoznat širom Europe (kao i u skoro svim zemljama zapadnog svijeta). Nastao je kao rezultat sporazuma između Europske Unije i SAD-a, a potpisale su ga i mnoge druge države (uključujući Japan, Švicarsku, Norvešku, Kanadu i Kinu).

  • status ovlaštenog špeditera pruža mnoge trgovinske i poslovne olakšice:
  • manja kontrola dokumentacije, manje skenerskih i fizičkih provjera;  
  • ukoliko je određena provjera transporta, to se obavlja kao prioritetna radnja;
  • špediter može odabrati gdje će se spomenuta provjera izvršiti;
  • olakšan postupak dobivanja postojećih carinskih olakšica;
  • manje informacija koje je potrebno pružiti u zajedničkim izjavama;  
  • preventivno obavještavanje o pozitivnom rješenju carinske kontrole koje se odnose na zajedničku deklaraciju;  
  • međusobno prepoznavanje sigurnosnih programa od strane zemalja koje nisu članice Europske Unije.

Ukratko, certifikat garantira bolje odnose s carinskim organima, manje zastoje u transportu, povećanu sigurnost i bolju komunikaciju među stranama uključenim u logistički lanac. Drugim riječima, on pruža značajne prednosti u izvozu robe.

Poduzeće Caleffi  je u potpunosti zadovoljno s postignutim rezultatima dostignutim zahvaljujući stalnoj suradnji s agencijama i pojedincima, te se zahvaljuje ANIMI, poduzeću EasyFrontier i g. Familiariju za koordinaciju rada carinskih službenika u Novari.