PRETRAŽITE KATEGORIJE

Cjedila

Filtracija je fizikalno-mehanički proces u kojem se tekućina u kretanju odvaja od čvrstih čestica disperziranih u njoj pomoću „hvatanja” čestica poroznim sitom za filtriranje kroz koje tekućina prolazi. Na situ se prilikom prvog prolaza zadržavaju sve čestice veće od promjera mreže za filtriranje.