PRETRAŽITE KATEGORIJE

Uređaji za statičko balansiranje

Statički balansirajući ventili su hidraulični uređaji koji se upotrebljavaju za preciznu prilagodbu brzine toplinskog medija kojim se ručno opskrbljuju terminali u sustavu.