PRETRAŽITE KATEGORIJE

Termostatski ventili za miješanje za solarne toplinske sustave

Termostatski miješajući ventil upotrebljava se u solarnim toplinskim sustavima koji služe za pripremi sanitarne tople vode u kućanstvima. Namijenjen je za održavanje prethodno postavljene temperature miješane vode koja se isporučuje korisniku kada postoje varijacije u temperaturi i tlaku tople i hladne vode na ulazu ili u brzini protoka povlačenja.