PRETRAŽITE KATEGORIJE

Hidraulični separatori

Hidraulični separator je uređaj koji čini krugove (primarni i sekundarni), koji su spojeni na njega, neovisnim i može se upotrijebiti u sustavima za pripremu tople ili hladne vode, te može kombinirati funkcije deaeracije i separacije nečistoća.