PRETRAŽITE KATEGORIJE

Razdjelnici sa zapornim i predregulacijskim ventilima

Distribucijski razdjelnik upotrebljava se za kontrolu i distribuciju toplinskog medija u sustavima grijanja. Omogućuje preciznu kontrolu protoka u pojedinačne krugove, prekidanje protoka u tim krugovima i minimalnu veličinu.