PRETRAŽITE KATEGORIJE

Uređaji za regulaciju diferencijalnog tlaka

Sigurnosni ventil diferencijalnog tlaka održava konstantnu razliku u tlaku između dviju točaka hidrauličnog kruga na postavljenoj vrijednosti. Diferencijalni premosni ventil osigurava recirkulaciju razmjernu s brojem zatvorenih ventila, ograničavajući maksimalnu vrijednost diferencijalnog tlaka koju stvara pumpa.