580

Wymienny wkład zmiękczający

Opis: 

Wymienny wkład zmiękczający.
Maks. ciśnienie pracy: 4 bar.
Zakres temperatury pracy: 4÷30 °C.
Zakres temperatury składowania: 0÷40 °C.
Przepływ nominalny: 2 l/min (kod 580902), 
                                  4 l/min (kod 580903).

Do pobrania

Rysunki techniczne:

Kod

Współczynnik doborowy
(twardość °f)

Współczynnik doborowy
(twardość °dH)

Opakoanie Opakowanie zbiorcze

580902 

26 14 1 -

580903 

43 24 1 -