Seria 5750

Zestaw do pomiaru twardości.

Przejdź do
575003.png
Pobierz wysoką rozdzielczość

Opis produktu

Zestaw do pomiaru twardości.
Dokładność: 1 °f / 1 °dH.

Rysunki i specyfikacje

Kod artykułu
Modele 3D
Specyfikacja techniczna
Zestaw do pomiaru twardości. Dokładność: 1 °f / 1 °dH.

Aplikacje

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Aplikacja umożliwia wymiarowanie i wykonanie obliczeń dla rur i przewodów doprowadzających wodę lub powietrze, zarówno dla instalacji hydraulicznych jak i pneumatycznych.