Wszystkie filmy Caleffi w języku polskim poświęcone mieszającym zaworom termostatycznym zapobiegającym rozprzestrzenianiu się Legionelli

Elektroniczny zawór mieszający łączy w sobie typowe funkcje termostatycznego zaworu mieszającego z wydajnością zarządzania zaworu elektronicznego. Zasada działania termostatycznego zaworu mieszającego opiera się na wewnętrznym elemencie, który reaguje natychmiast na zmianę temperatury i ciśnienia wody zasilającej, utrzymując stałą wartość temperatury wody zmieszanej. Opcjonalny system gromadzenia danych umożliwia ciągłe rejestrowanie temperatury zasilania, powrotu, alarmów oraz funkcji, co jest przydatne do monitorowania stanu pracy całej instalacji.