30 Απρίλιος 2019

DIRTMAGCLEAN®, ο μη συμβατικός διαχωριστής σωματιδίων

Ο διαχωριστής σωματιδίων με μαγνήτη DIRTMAGCLEAN® της σειράς 5790 χρησιμοποιείται σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης  μέσα σε μεσαίου μεγέθους δομές ελέγχου κλιματισμού για την πλήρη εξάλειψη ακαθαρσιών και βρωμιάς.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά φίλτρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δράση αυτοκαθαρισμού εξασφαλίζει ότι δεν φράζει και δεν απαιτεί συνεχή και πολύπλοκη συντήρηση.

Συνδυάζει την αρχή της καθίζησης με τη συγκεκριμένη δράση των στοιχείων φίλτρου μέσω των οποίων ρέει όλο το νερό στο σύστημα. Το πολύ λεπτό πλέγμα φίλτρων σταδιακά κατακρατά σωματίδια έως 2 μm σε μέγεθος. Οι ακαθαρσίες σιδήρου διαχωρίζονται με μαγνήτες στην επιφάνεια των μηχανικών στοιχείων καθαρισμού.

Τα στοιχεία φίλτρου καθαρίζονται αυτόματα όταν επιτυγχάνεται προκαθορισμένη στάθμη απόφραξης, η οποία ανιχνεύεται μέσω της πτώσης πίεσης. Κατά τη διάρκεια του τελικού πλυσίματος, τα φίλτρα περιστρέφονται μέσω υψηλής ταχύτητας,  πίδακες νερού και βούρτσες που αφαιρούν τις ακαθαρσίες της επιφάνειας,  οι οποίες στη συνέχεια πέφτουν μέσα στο θάλαμο συλλογής και απομακρύνονται απλά με την εκκένωση. Τέλος, το DIRTMAGCLEAN® ξαναγεμίζει με νερό για την αποκατάσταση της πίεσης του συστήματος.

Ο ψηφιακός ρυθμιστής, ενσωματωμένος στο DIRTMAGCLEAN®, διαχειρίζεται όλες τις φάσεις λειτουργίας του, αλλά μπορεί επίσης να ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω ενός BMS με πρωτόκολλο MODBUS-RTU.

DOWNLOAD THE SALES SHEET