Σειρά 681

DARCAL, Ρακόρ αυτορρυθμιζόμενης διαμέτρου για πλαστικούς και πολυστρωματικούς σωλήνες.

Μετάβαση
681000.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Ρακόρ αυτορρυθμιζόμενης διαμέτρου για πλαστικούς και πολυστρωματικούς σωλήνες.
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 5–80°C (PE-X), 5–75°C (πολυστρωματικούς με ένδειξη 95°C).

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–75 °C
Φινίρισμα: χρωμιούχο

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Σύνδεση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ρακόρ αυτορρυθμιζόμενης διαμέτρου για πλαστικούς και πολυστρωματικούς σωλήνες. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 5–80°C (PE-X), 5–75°C (πολυστρωματικούς με ένδειξη 95°C). Σύνδεση: 23 p.1,5, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. Σύνδεση: εσωτερική Ø 11,5–12, εξωτερική Ø 16–18. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–75 °C. Φινίρισμα: χρωμιούχο.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ρακόρ αυτορρυθμιζόμενης διαμέτρου για πλαστικούς και πολυστρωματικούς σωλήνες. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 5–80°C (PE-X), 5–75°C (πολυστρωματικούς με ένδειξη 95°C). Σύνδεση: 23 p.1,5, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. Σύνδεση: εσωτερική Ø 12,5–13, εξωτερική Ø 16–18. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–75 °C. Φινίρισμα: χρωμιούχο.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ρακόρ αυτορρυθμιζόμενης διαμέτρου για πλαστικούς και πολυστρωματικούς σωλήνες. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 5–80°C (PE-X), 5–75°C (πολυστρωματικούς με ένδειξη 95°C). Σύνδεση: 23 p.1,5, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. Σύνδεση: εσωτερική Ø 13,5–14, εξωτερική Ø 16–18. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–75 °C. Φινίρισμα: χρωμιούχο.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi