Σειρά 6000

LEGIOMIX® 2.0, Καλώδιο USB RS-485 και λογισμικό Caleffi.

Μετάβαση
600002.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Καλώδιο USB RS-485 και λογισμικό Caleffi.
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο με σύνδεση USB RS-485 και το λογισμικό Caleffi που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, είναι δυνατή η διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή.
Τα δύο λογισμικά επιτρέπουν τη διαχείριση των βαλβίδων ανάμειξης LEGIOMIX® 24 V και LEGIOMIX® 2.0.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σημείωση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Καλώδιο USB RS-485 και λογισμικό Caleffi. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο με σύνδεση USB RS-485 και το λογισμικό Caleffi που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, είναι δυνατή η διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή. Τα δύο λογισμικά επιτρέπουν τη διαχείριση των βαλβίδων ανάμειξης LEGIOMIX® 24 V και LEGIOMIX® 2.0.
SCIP code
CODICE IN FASE DI ANALISI

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi