Řady 6000

LEGIOMIX® 2.0, Kabel USB RS-485 a software Caleffi.

Přejít na
600002.png
Stáhnout ve vysokém rozlišení

Popis produktu

Kabel USB RS-485 a software Caleffi.

Nákresy a specifikace

Číslo dílu
Modely 3D
Text výběrového řízení
Kabel USB RS-485 a software Caleffi.

Použití

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Tato aplikace umožňuje provádět dimenzování a výpočty trubek a potrubí k vedení vody nebo vzduchu, resp. v hydraulických nebo pneumatických zařízeních.