Politika zasebnosti

 • INFORMATIVNO OBVESTILO O UREDBI GDPR ZA STRANKE IN DOBAVITELJE+

  UVOD

  Skladno s 13. členom EU Uredbe 2016/679 (GDPR), se bodo vaši osebni podatki obdelovali po načelih zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, omejitve shranjevanja, zmanjšanja količine podatkov, natančnosti, integritete in odgovornosti, ob upoštevanju zaupnosti in pravic posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo.

  UPRAVLJAVEC

  Upravljavec podatkov je Caleffi Hidrotermika d.o.o.

  NAMEN, PRAVNA PODLAGA IN KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV

  Vaši osebni podatki se obdelujejo za vpis v arhiv strank in dobaviteljev za namen vodenja pred-pogodbenih (ponudb in predračunov) ter pogodbenih dejavnosti (prodaja/nakup izdelkov in storitev), in pa notranjih administrativnih ali upravnih zahtev, kot tudi računovodstva, davčnih obveznosti, zakonskih vidikov, kakor tudi z njimi povezanih izpolnitev.

  Vaše osebne podatke bodo obdelovale za to posebej pooblaščene osebe, in sicer tako v  elektronski kot tudi papirni obliki.

  Predložitev podatkov je obvezna za izpolnitev obveznosti, ki  izhajajo iz pogodbenih razmerij.

  Manjkajoča predložitev podatkov lahko povzroči delno ali popolno neizvršitev pogodbe, prav tako pa tudi prekinitev poslovnega razmerja.

  IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

  Obdelovalci podatkov, katerim se vaši podatki razkrijejo (tako osebni kot računovodski in davčni) so: osebe, zaposlene v administraciji in komerciali pri naši družbi, zunanje osebe, ki za nas izvajajo davčne, računovodske, informacijske in prevozne storitve, banke, ki za nas upravljajo s plačili in dohodki, ki izhajajo iz izpolnjevanja pogodb, osebe, ki jim je dostop do osebnih podatkov zagotovljen na podlagi posebnih zakonov in predpisov ter druge osebe, ki jih določa zakon.

  Vaših podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam in jih ne bomo obdelovali izven držav EU.

  HRAMBA OSEBNIH PODATKO

  Zbrane podatke bomo ustrezno hranili za obdobje največ desetih let ali za drugo, spremenljivo obdobje, po merilih usklajevanja upravičenih poslovnih interesov (ki so povezani z davčnimi pregledi, morebitno posebno komercialno korespondenco, kot so posebni spori, zamude, pravna vprašanja, periodični nakupi, statistični in proizvodni  nameni ter nameni, ki se navezujejo na zagotavljanje vodenja kakovosti).

  PRAVICE OSEB, NA KATERE SE OSEBNI PODATKI NAVEZUJEJO

  Skladno s črkami b), c) in d) 2. točke 13. člena Ur. EU 2016/679, se lahko osebe obrnejo na upravljavca podatkov, da bi uveljavile naslednje pravice v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov:

  · pravica do dostopa (15. člen);
  · pravica do popravka (16. člen);
  · pravica do izbrisa (17. člen);
  · pravica do omejitve (18. člen);
  · pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen);
  · pravica do ugovora (21. člen);
  · pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen);
  · pravica do preklica soglasja v primerih, predvidenih v črki a) 1. odstavka 6. člena ali črki a) 2. odstavka 9. člena.

  Za več informacij ali uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz GDPR, se pisno obrnite na Caleffijev oddelek za zasebnost: privacy@caleffi.com

 • INFORMATIVNO OBVESTILO O UREDBI GDPR ZA POTREBE TRŽENJA+

  UVOD

  Skladno s 13. členom EU Uredbe 2016/679 (GDPR), se bodo vaši osebni podatki obdelovali po načelih zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, omejitve shranjevanja, zmanjšanja količine podatkov, natančnosti, integritete in odgovornosti, ob upoštevanju zaupnosti in pravic posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo.
   

  UPRAVLJAVEC

  Upravljavec podatkov je Caleffi Hidrotermika d.o.o.
   

  NAMEN, ZAKONSKA PODLAGA IN KATEGORIJE OSEBNIH PODTAKOV

  Osebni podatki se obdelujejo za namen pošiljanja informacij, obvestil in gradiva komercialne, promocijske in tehnične narave v zvezi z našimi izdelki, aplikacijami in storitvami, vključno z e-novicami, poslanimi z avtomatskimi (elektronska pošta, sms itd.) ali drugimi orodji (pošta).

  Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v te namene je strankino soglasje za obdelavo.

  Upravljavec bo obdeloval osebne podatke, ki lahko vsebujejo podatke za identifikacijo strank, kot so ime in priimek, naziv podjetja, poštni naslov, e-naslov, hišna in/ali mobilna telefonska številka, ID številka, poklicna ali poslovna kategorija, ki jo je stranka navedla ob vpisu.

  IZMENJAVA PODATKOV IN PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

  Osebne podatke lahko izmenjujemo za namene, navedene v 3. razdelku, in to z osebami, ki jih pooblastimo za obdelavo osebnih podatkov za namen dejavnosti, ki so tesno povezane s pošiljanjem komercialnih sporočil, e-novic itd.

  HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

  Naše podjetje bo osebne podatke obdelovalo vse do preklica; preklic lahko izvedete skladno z navodili ali s sporočilom na naslov, naveden na dnu strani.

  PRAVICE OSEB, NA KATERE SE OSEBNI PODATKI NAVEZUJEJO

  Skladno s črkami b), c) in d) 2. točke 13. člena Ur. EU 2016/679, se lahko osebe obrnejo na upravljavca podatkov, da bi uveljavile naslednje pravice v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov:

  - pravica do dostopa (15. člen),
  - pravica do popravka (16. člen),
  - pravica do izbrisa (17. člen),
  - pravica do omejitve (18. člen),
  - pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen),
  - pravica do ugovora (21. člen),
  - pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen),
  - pravica do preklica soglasja v primerih, predvidenih v črki a) 1. odstavka 6. člena ali črki a) 2. odstavka 9. člena.

  Za več informacij ali uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz GDPR, se pisno obrnite na Caleffijev oddelek za zasebnost: privacy@caleffi.com​​​​​​​