06 Wrzesień 2022

Złoty Sponsor Kongresu FEST w dniach 22-24 września w Lizbonie

“Transformacja doświadczeń klientów” to temat przewodni tegorocznego, trzydniowego Kongresu FEST w Lizbonie.
Cieszymy się, że jesteśmy częścią tak ważnego dla branży wydarzenia. W tegorocznej edycji firma Caleffi została Złotym Sponsorem, udzielając wsparcia działaniom podejmowanym przez europejskie stowarzyszenie FEST. 

FEST jest stowarzyszeniem hurtowników sektora ogrzewania hydraulicznego i systemów wody użytkowej, zrzeszającą specjalistów z 15 krajów europejskich, w tym również z Polski. Celem stowarzyszenia jest wymiana pomysłów, wiedzy i doświadczenia związanych z rynkiem i jego rozwojem. FEST współpracuje również z Komisją Europejską w sprawach dotyczących nowych przepisów i standardów mających wpływ na nasz sektor.

Stąd właśnie zaangażowanie Caleffi w inicjatywę.
Wierzymy, że tworzenie i utrzymywanie międzynarodowej sieci kontaktów, posiadanie wspólnych celów i przyczynianie się do rozwoju sektora, są częścią naszej misji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONGRESIE