11 Czerwiec 2021

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Eu.bac na rzecz powszechnej i zrównoważonej automatyzacji budynków

Jesteśmy częścią Eu.bac, (European Building Automation and Controls Association) Europejskiego Stowarzyszenia Automatyki i Sterowania Budynkami, stowarzyszenia które stara się zbudować świat inteligentnego, efektywnego i zrównoważonego budownictwa. Łączące wszystkich Członków Stowarzyszenia wspólne podejście do problemu efektywności energetycznej budynków pozwala nam działać skutecznie i być wyraźnym motywatorem zmian na poziomie europejskim.

Jeśli mamy osiągnąć cele Agendy 2030 i całkowitą dekarbonizację do 2050 roku, już dzisiaj musimy podjąć zdecydowane działania. Pierwszym krokiem do osiągnięcia ambitnych założeń dekarbonizacji jest praca nad udoskonaleniem unijnych dyrektyw, w szczególności dyrektywy EPBD (dotyczącej efektywności energetycznej budynków), tak aby uwzględnione zostały wyliczenia możliwych oszczędności energii, które można osiągnąć poprzez instalację odpowiednich systemów i urządzeń równoważących.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który obchodziliśmy piątego czerwca, jest okazją do zaprezentowania projektu Eubac, w pracy nad którym aktywnie współpracowaliśmy.

CZYM JEST ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKAY?

Sustainability

Publikacja zatytułowana "Równoważenie w automatyce budynkowej: wielka szansa na oszczędność energii i komfort" (System Balancing for Technical Building Systems: a great opportunity for Energy Savings and Comfort) ma na celu wskazanie działań, które pozwolą osiągnąć cel: dekarbonizację. Wraz z innym Członkami Stowarzyszenia Eubac wierzymy, że odpowiednio zrównoważone instalacje w budynkach znacząco poprawiają ich efektywność energetyczną oraz obniżają zużycie energii, umożliwiając bardziej zrównoważony rozwój miast i społeczności. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wskazane w opracowaniu  działania zostaną jak najszybciej włączone do obowiązującego w Unii Europejskiej prawodawstwa.

Poniżej fragment z publikacji:

"Szacuje się, że 95 % budynków w Europie ma niepoprawnie zrównoważone instalacje grzewcze. Liczne badania wykazały, że prawidłowo działające urządzenia i instalacje równoważące, zarówno te wykorzystujące ciepło  sieciowe z grzejnikami, jak i zamontowane w niezależnych instalacjach, przeznaczone do użytku prywatnego, publicznego lub w obiektach hotelarskich, mogą przynieść znaczne oszczędności energii.”

W jaki sposób prawidłowe równoważenie instalacji grzewczych może przyczynić się do przesunięcia Europy w kierunku zielonej gospodarki?

Poprzez zapewnienie optymalnej wydajności energetycznej, zarówno dla użytkowników jak i dla środowiska. Takie działanie to same korzyści: oznacza komfort dla użytkowników oraz wyraźne zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynków.

"Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Technologiczny w Dublinie wykazały, że optymalizacja domowych instalacji grzewczych w Europie daje potencjalne oszczędności na poziomie 22,6 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej)."

Tak więc, które z produktów Caleffi już teraz mogą pomóc w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji CO2 do atmosfery i są przyjazne dla środowiska?

Zebraliśmy je w broszurze poświęconej urządzeniom do równoważenia instalacji

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ PUBLIKACJĄ EUBAC