12 Wrzesień 2022

REGULATORY CIŚNIENIA WODY

Poprawne zaprojektowanie instalacji wodociągowej zapewnia użytkownikowi odpowiednią ilość wody ciepłej i zimnej w każdym punkcie poboru o odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. 

Prezentowana przez nas broszura poświęcona jest kontroli ciśnienia w instalacjach wody użytkowej.
Podstawowym jej celem jest dostarczenie informacji na temat sposobu doboru, montażu i konserwacji regulatorów ciśnienia wody.
Pochylamy się tu nad różnymi typami instalacji jak oraz zwracamy uwagę na główne aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania. 

Ciśnienie w instalacji wyższe niż wymagane może prowadzić do uszkodzenia systemu, głośnej pracy oraz nadmiernego zużycia wody. Co więcej ciśnienie w instalacji może ulegać wahaniom w różnych porach dnia. Z tych względów jest istotne, aby zastosować urządzenia pozwalające na utrzymanie ciśnienia na stałym wymaganym poziomie. W przypadku instalacji gdzie wartość ciśnienia jest zbyt mała konieczne jest zastosowanie urządzeń przeznaczonych do podnoszenia ciśnienia.  

Niezbędnym do prawidłowego doboru oraz umiejscowienia w instalacji urządzenia jest znajomość jego charakterystyki oraz zasady działania.
Dodatkowo w tym opracowaniu poruszone są aspekty związane z instalacją oraz konserwacją, co może zapobiec oraz pomóc zidentyfikować potencjalne zagorżenie wystąpienia usterki.

POBIERZ BROSZURĘ