17 Wrzesień 2020

Grupa pompowa z serii 167 dla instalacji centralnego ogrzewania

Firma Caleffi Hydronic Solutions wprowadziła na rynek nową grupę pompową przeznaczoną do instalacji centralnego ogrzewania, z serii 167. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz podniesienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Grupa pompowa reguluje temperaturę przepływu w instalacji zgodnie z rzeczywistymi warunkami klimatycznymi. Urządzenie wyposażone jest w zawór mieszajacy z siłownikiem, który współpracując z regulatorem utrzymuje optymalną temperaturę zasilania w instalacji. W grupie pompowej, obracając ją, można, w prosty sposób zmienić kierunek przepływu.     

W jaki sposób odbywa się regulacja wymaganej mocy cieplnej zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem? 

Zadaniem każdej instalacji grzewczej jest zapewnienie odpowiednich warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Można go uzyskać tylko poprzez regulację mocy cieplnej zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Na temperaturę w pomieszczeniu mają wpływ m.in. takie czynniki jak: promieniowanie słoneczne, wahania temperatury zewnętrznej, czy np. poziom zatłoczenia w pomieszczeniu. Niezbędne zatem jest ciągłe kompensowanie wpływu tych czynników, za pomocą urządzeń dostosowujących instalację do aktualnych wymagań temperaturowych w pomieszczeniu.

Aby sprostać tym wymaganiom stosuje się instalacje z różnymi sposobami regulacji:

  • Regulacja temperatury ustawionej: jest to najprostsza metoda, która opiera się na utrzymaniu temperatury zasilania na stałym zadanym poziomie. Metoda ta ma na celu utrzymanie temperatury przepływu wody na poziomie zapewniającym komfort cieplny w pomieszczeniu w najzimniejszy dzień roku. Stosowana jest głównie w małych instalacjach z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym. Ograniczeniem tej metody jest to, że temperatura otoczenia zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych. 
     
  • Regulacja temperatury ustawionej z kompensacją: podobnie jak w powyższej metodzie, temperatura zasilania jest utrzymywana na stałym poziomie. Jednak wartość tą można skorygować, aby skompensować rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło które jest szacowane na podstawie rzeczywistej różnicy temperatur w pomieszczeniu. W ten sposób ilość dostarczanego ciepła można regulować, nawet bez bezpośredniego pomiaru temperatury zewnętrznej. Ograniczeniem tej metody jest to, że temperatura zasilania jest kompensowana bez wcześniejszego uwzględnienia warunków klimatycznych.
     
  • Regulacja temperatury z kompensacją zewnętrzną: metoda, w której zakłada się, że zapotrzebowanie cieplne jest zależne od usytuowania budynku, a zatem zależy od temperatury zewnętrznej. Temperatura zasilania jest regulowana zgodnie z aktualnymi warunkami klimatycznymi. Jest to najskuteczniejsza metoda regulacji, która zapewnia największy komfort cieplny w pomieszczeniu poprzez ciągłe dopasowywanie się do warunków zewnętrznych. Ma zastosowanie głównie w instalacjach grzewczych wyposażonych w grzejniki z zaworami termostatycznymi oraz wyposażonych w ogrzewanie podłogowe.

Firma Caleffi, dzięki grupie pompowej z serii 167 z siłownikiem, zapewnia możliwość regulacji temperatury zasilania zgodnie z aktualnymi warunkami klimatycznymi. Grupa pompowa jest skonfigurowana do połączenia z zewnętrznym regulatorem w celu kompensowania lub modulowania temperatury. Funkcja mieszania w którą wyposażona jest grupa umożliwia regulację temperatury zasilania. Zawór mieszający wraz z siłownikiem pozwala na pomieszanie wody zasilającej z powrotną współpracując z pompą cyrkulacyjną. Grupa pompowa jest wyposażona również w termometry na zasilaniu i powrocie, zawory odcinające obiegu wtórnego oraz wstępnie uformowaną izolację.    

Grupę pompową można połączyć z rozdzielaczami z serii 559 z rozstawem osi 125 mm oraz z rozdzielaczami z serii 550. Opcją jest termostat bezpieczeństwa (kod 165004) i uchwyt montażowy (kod 165001).

Montaż grupy jest prosty i praktyczny. Grupa jest wstępnie zmontowana z przepływem z dołu do góry po prawej stronie (przepływ z góry do dołu po lewej stronie). W razie potrzeby kierunek przepływu można łatwo odwrócić, obracając grupę, aby spełnić wymagania każdej instalacji.  

Grupy pompowe z serii 167 można łączyć z różnymi rodzajami sterowników. Dostępne są dwie wersje grupy:

  • pierwsza z nich posiada siłownik ze sterowaniem 3-punktowym, zasilany napięciem 230 V i może być połączony z typowymi sterownikami ze stykami elektrycznymi do sterowania obrotami siłownika podczas regulacji
  • druga z nich posiada siłownik ze sterowaniem proporcjonalnym, zasilany napięciem 24 V i może być łączony z nowoczesnymi sterownikami wyposażonymi w specjalne przewody do regulacji sterowania napięciem 0 (2) - 10 V lub sterowania prądem 0 (4) - 20 mA.

W grupie można zamontować dwa rodzaje pomp dla różnych wydajności, wersja dla małych i średnich instalacji, lub też wersja która ma większą wydajność i większy zawór mieszający który generuje mniejszy spadek ciśnienia, umożliwiając zarządzanie średnimi i dużymi instalacjami.

 

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ "GRUPA POMPOWA Z TRÓJDROGOWYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM Z SIŁOWNIKIEM DLA INSTALACJI C.O."