20 Marzec 2019

Dla jeszcze lepszej ochrony instalacji

PROBLEM

Woda znajdująca się w instalacjach grzewczych zawiera substancje organiczne (bakterie i glony), oraz substancje nieorganiczne (piasek, rdza, pozostałości po spawaniu). Oprócz tego w wodzie znajdują się również osady wapienne (wapień, magnez, sole z twardej wody), które przyczyniają się do ograniczenia przepływu wody oraz są odpowiedzialne za tworzenie się zjawisk korozyjnych. Korozja jest procesem, który charakteryzuje się usuwaniem metalu z powierzchni rury, mniej lub bardziej głębokim, co może także doprowadzić do perforacji rury.

Osady oraz korozja mogą zmniejszać wydajność systemu, uniemożliwiając optymalne działanie poszczególnych elementów instalacji (tj. grzejnikowe zawory termostatyczne). Są one powodem wysokiego poziomu hałasu, a czasem nawet zapchania się rurociągów i awarii urządzeń. Należy pamiętać,  że już 1 mm kamienia osadzonego w wymienniku, obniża wydajność wymiany i zwiększa zużycie energii o 10%. 
 

ROZWIĄZANIE: DODATKI CHEMICZNE W POŁĄCZENIU Z MAGNETYCZNYM SEPARATOREM DIRTMAG®

Odpowiednie czyszczenie za pomocą specjalnego produktu C3 CLEANER, instalacja separatora zanieczyszczeń DIRTMAG® wykonanego z materiału kompozytowego wyposażonego w zawory odcinające i zastosowanie produktu ochronnego C1 INHIBITOR, przyczynia się do utrzymania wody w systemie grzewczym w idealnych warunkach pracy, aby zagwarantować większą sprawność i wydajność cieplną systemu. C3 CLEANER jest łatwy do aplikowania przy pomocy separatora zanieczyszczeń i kompatybilny ze wszystkimi materiałami stosowanymi w systemach grzewczych w tym aluminium. C3 CLEANER jest niezwykle skuteczny w dyspersji kamienia i magnetytu przenosząc je do separatora zanieczyszczeń skąd zostają usunięte z instalacji. Zawory odcinające, dostarczane z separatorem zanieczyszczeń DIRTMAG®, umożliwiają łatwe przeprowadzenie procesu czyszczenia. Separator zanieczyszczeń DIRTMAG usuwa zanieczyszczenia również ferromagnetyczne dzięki działaniu pierścienia magnetycznego, który jest umieszczony na korpusie urządzenia. Urządzenie może być wykorzystane do aplikowania dodatków CLEANER i INHIBITOR.

Po wyczyszczeniu, do instalacji należy wprowadzić C1 INHIBITOR, który jest inhibitorem ochronnym na bazie molibdenianu, idealnym do ochrony instalacji przed korozją i osadem. Zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych produktów daje pewność, że instalacja będzie pracować z najwyższą sprawnością przez długi okres czasu.

Stosowanie środków C4 LEAK SEALER i C7 BIOCIDE nie jest obowiązkowe, ale pomaga pozbyć się problemów w instalacjach HVAC. Kiedy instalacja pracuje na niskich temperaturach, w wodzie mogą pojawić się zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą stać się prawdziwą przeszkodą. Na tego typu problemy najbardziej odpowiednim jest środek chemiczny C7 BIOCIDE. Kolejnym problemem mogą być mikro wycieki w nowych i istniejących instalacjach. Produkt C4 LEAK SEALER eliminuje te nieszczelności, w czasie krótszym niż 24 godziny tworząc ochronny mikrofilm, tym samym uszczelniając wszystkie punkty potencjalnego wycieku.