13 Luty 2018

DISCALSLIM - kompaktowe rozwiązanie w separacji powietrza

Jak można sobie wyobrazić, tradycyjne separatory powietrza wymagają odpowiednio dużo przestrzeni do ich montażu, w przypadku instalacji wyposażonych w kotły wiszące może stanowić to problem uniemożliwiający ich zastosowanie. Inżynierowie firmy Caleffi postawili sobie za cel stworzenie produktu który sprosta temu wyzwaniu. W ten sposób powstał DISCALSLIM, najbardziej kompaktowy separator powietrza dostępny na rynku.

Dzięki zredukowanym wymiarom oraz regulowanej pozycji przyłączy separator powietrza może być zastosowany w miejscach o ograniczonej przestrzeni na przewodach poziomych lub pionowych z komorą odpowietrzania ustawioną pionowo.

Specjalnie ukształtowane elementy pozwalają na kierowanie części przepływającego medium do komory separacji. W tym miejscu czynnik wytraca prędkość i wprowadzany jest w turbulencje. Dzięki tym zjawiskom mikropęcherzyki powietrza obecne w medium są oddzielane i gromadzone w dolnej części komory. Mikropęcherzyki łącząc się ze sobą pod wpływem siły wyporu usuwane są poprzez kanaliki odpływowe umieszczone wzdłuż pływaka do górnej części komory separatora. Powietrze zgromadzone w górnej części powoduje opadanie pływaka czego skutkiem jest otwarcie zaworu odpowietrzającego i usunięcie zgromadzonego powietrza na zewnątrz. Separator DISCALSLIM został wyposażony w kapturek higroskopijny, który zabezpiecza przed ewentualnym wyciekiem wody.

WSKAZÓWKI INSTALACYJNE
Separator powietrza należy zamontować na przewodzie zasilającym, aby zabezpieczyć instalację przed szkodliwym działaniem mikropęcherzyków.


SZCZEGÓŁY BUDOWY
Separator powietrza DISCALSLIM został dodatkowo wyposażony w higroskopijny kapturek zabezpieczający. Element ten zawiera specjalne dyski wykonane z celulozy, które pod wpływem wilgoci zwiększają swoją objętość. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed ewentualnym wyciekiem wody.
W górnej części można uzyskać dostęp do komory separatora w celach konserwacji.
Zdjęcie pokrywy pozwala na sprawdzenie mechanizmu odpowiedzialnego za usuwanie powietrza.


TEORIA: UZDATNIANIE WODY
Uzdatnianie wody odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej sprawności pracy instalacji grzewczych i chłodniczych. W zakresie takiego działania mieszczą się nie tylko procesy chemiczno-fizyczne ale również mechaniczne takie jak separacja zanieczyszczeń oraz powietrza. Usunięcie powietrza jest zabiegiem koniecznym aby przeciwdziałać głośnej pracy instalacji, zmniejszeniu wydajności elementów grzejnych, jak  również występowaniu takich zjawisk jak korozja czy kawitacja, które znacznie skracają żywotność poszczególnych elementów zastosowanych w instalacjach.

Korozja tlenowa to proces zachodzący w obecności tlenu, który jest związany z wymianą jonów żelaza pomiędzy medium a elementami metalowymi z którymi ma kontakt. Efektem takiej reakcji jest uszkodzenie rur oraz pozostałych elementów metalowych, a także tworzenie się zanieczyszczeń ferromagnetycznych, które mogą osadzać się w wymiennikach, w zaworach oraz na elementach pomp.

Kawitacja to zjawisko fizyczne polegające na gwałtownych przemianach fazowych zachodzących w zamkniętych instalacjach. W wirnikach pomp lub gniazdach zaworów mikropęcherzyki znajdujące się w cieczy przechodzą zmianę stanu, co prowadzi do implozji, efektem czego jest wytworzenie fali uderzeniowej, która może uszkodzić te elementy. Usunięcie powietrza podczas napełniania instalacji nie eliminuje zagrożenia z nim związanego, ponieważ pozostaje ono w stanie rozpuszczonym w samej wodzie. 
Montaż w instalacji automatycznych zaworów odpowietrzających eliminuję część powietrza. Niestety elementy te działają poprawnie w „strefach spokojnych” tzn. tam gdzie przepływający czynnik ma obniżoną prędkość lub na zakończeniu pionów.


Aby wyeliminować powietrze z instalacji w sposób optymalny należy zastosować odpowiednie elementy takie jak: separatory powietrza, tego typu urządzenia są w stanie oddzielić gaz od czynnika grzewczego oraz usunąć go z instalacji. Konstrukcja separatorów pozwala na spowolnienie prędkości przepływającego płynu dzięki czemu mikropęcherzyki są łączą się ze sobą zwiększając swoją objętość do momentu kiedy siła hydrostatyczna oddziela je od wody. Aby zwiększyć ten efekt separatory wyposażone są w elementy wprowadzające ruch wirowy który sprzyja uwalnianiu mikropęcherzyków. Po oddzieleniu z medium powietrze gromadzi się w górnej części separatora skąd usuwane jest przy pomocy automatycznego zaworu odpowietrzającego.

ETAPY INSTALACJI DISCALSLIM