19 Listopad 2020

CALEFFI - POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jesteśmy firmą, która wciąż się rozwija. Mierzy wysoko i dąży do realizacji  wyznaczonych sobie celów. Te cele, na początku tego tysiąclecia wydawałyby się nierealne, tymczasem my osiągnąwszy je idziemy naprzód. Zdajemy sobie sprawę z tego, że innowacyjność nie wystarczy, aby dotrzymać kroku wysokim wymaganiom rynku: obecnie musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane przez nas wybory, dotyczące nas wszystkich i środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Zrównoważony rozwój, to pojęcie które elektryzuje społeczeństwo, jest ono szeroko popierane i propagowane. Zmiany są nie tylko konieczne, ale i nieuniknione, wręcz wyczekiwane. W 2015 r.  państwa członkowskie ONZ, przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, wyznaczającą kierunek globalnego rozwoju. Również coraz więcej konsumentów nagradza podejmowane przez przedsiębiorstwa wysiłki zmierzające do realizacji jej celów.

W Caleffi od zawsze dokonywaliśmy odpowiedzianych wyborów. Rozpoczynając inwestycje dążyliśmy do tego, aby nasze działania i sposób ich wykonywania miały pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas zapewnienie przyszłym pokoleniom dobrobytu ekologicznego, społecznego i ekonomicznego poprzez połączenie komfortu cieplnego z oszczędnością wody i energii, które gwarantują nasze produkty.

 

WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE W PRODUKCJI POCHODZĄ ZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Na przestrzeni lat wdrożyliśmy szereg zrównoważonych działań. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy, była modernizacja naszych zakładów i uczynienie ich przyjaznymi dla środowiska . W dziale obróbki mechanicznej zastosowaliśmy nowoczesny system wentylacji. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie oświetlenia LED w kilku działach i we wszystkich zainstalowaliśmy kotły kondensacyjne. Przeprowadzone prace modernizacyjne obejmowały również zadaszenie Caleffi 1 (w Fontaneto): 36% z 47.000 metrów kwadratowych powierzchni posiada obecnie nowoczesną powierzchnię odblaskową. Chcemy zakończyć projekt w ciągu najbliższych kilku lat, aby osiągnąć nie tylko znaczne oszczędności energii, ale również skuteczną poprawę warunków pracy.

Priorytetem dla firmy Caleffi jest doprowadzenie do braku wytwarzanych odpadów i zmniejszenie ilości materiałów zanieczyszczających środowisko. Jako producent komponentów do instalacji grzewczych i chłodniczych, nasza firma przetwarza co roku ogromne ilości mosiądzu. Przepisy części krajów wymagają zastosowania stopów mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu lub bezołowiowych. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się  wymaganiom rynku w zakresie coraz bardziej ekologicznych produktów i aby spełnić przyszłe wymogi prawne, już dziś w wielu naszych produktach zastosowaliśmy komponenty wykonane ze stopu mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu. Priorytetem dla firmy Caleffi jest doprowadzenie do braku wytwarzanych odpadów i zmniejszenie ilości materiałów zanieczyszczających środowisko. Jako producent komponentów do instalacji grzewczych i chłodniczych, nasza firma przetwarza co roku ogromne ilości mosiądzu.

Przepisy części krajów wymagają zastosowania stopów mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu lub bezołowiowych. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się  wymaganiom rynku w zakresie coraz bardziej ekologicznych produktów i aby spełnić przyszłe wymogi prawne, już dziś w wielu naszych produktach zastosowaliśmy komponenty wykonane ze stopu mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu. 

Ponadto staramy się znaleźć rozwiązania mające na celu odzyskanie 100% odpadów z obróbki mechanicznej. W naszych zakładach produkcyjnych instalujemy innowacyjne systemy, dzięki czemu możemy również odzyskiwać złom mosiężny oraz pozostałości olejów i emulsji, które odgrywają kluczową rolę w określonych procesach. Nie bierzemy niczego za pewnik, fakt, że jesteśmy w stanie zrobić to w dużej ilości, ma ogromny wpływ na produkcję: nasz system odzyskiwania oleju pozwala nam odzyskać ponad 50% zużytego oleju w ciągu roku (90 000 litrów), a system TTS do przesiewania, sortowania i odzyskiwania 100% wytworzonych opiłków (ponad 6 500 000 kg).

Każdego roku w naszych zakładach przetwarza się łącznie 1.000.000 kg wysokogatunkowych tworzyw sztucznych. Ponad 10 lat temu definitywnie pozbyliśmy się „resztek” i zmielonego materiału. Dzisiaj, dzięki ciągłym innowacjom w naszych zakładach produkcyjnych, jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi aż do 98,5% z nich, zbierając wszystko, co może być oczyszczone i ponownie wykorzystane, powtórnie zmielone i z powrotem wprowadzone do maszyny, lub też sortując wszystko, co może być poddane recyklingowi przez firmy zewnętrzne. Nasz główny projekt odzysku obejmuje również opakowania z tworzyw sztucznych: dla niektórych linii i dla konkretnych klientów zaprzestaliśmy stosowania folii  termokurczliwych, wprowadziliśmy także zmiany w systemie pakowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie zużywać o 6 ton folii mniej rocznie.

W ciągu ostatnich dwóch lat nasza firma stopniowo pozbywała się papieru i kartonu. Wprowadziliśmy nowy system sortowania odpadów poprzez strategiczne rozmieszczenie 21 pionowych pras do sprasowywania ogromnych ilości kartonu (jak również pochodzących z zewnątrz  - plastikowych opakowań) w zwarte bele, które w pełni podlegają recyklingowi. W ten sposób możemy zapobiec uwolnieniu co najmniej 300 ton CO2 do atmosfery, co jest równoznaczne z posadzeniem 2 000 nowych drzew.
Pracujemy nad kilkoma projektami z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Ponadto poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na barwienie technopolimerów w sposób przyjazny dla środowiska oraz odzyskiwanie do 100% odpadów poprodukcyjnych. Krótko mówiąc, nie spoczywamy na laurach, idziemy dalej.

 

85% NASZYCH SUROWCÓW POCHODZI Z WŁOCH

Mamy wspólną wizję zrównoważonego rozwoju. Dążymy do budowania pozytywnego sprzężenia zwrotnego obejmującego naszych dostawców, pracowników i klientów. Znamy dobrze wszystkich naszych kontrahentów, a nasze wieloletnie relacje z licznymi z nich oparte są na zaufaniu. Ci którzy z nami współpracują, muszą przestrzegać tych samych standardów etycznych, społecznych i jakościowych, które sami sobie wyznaczyliśmy. W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowaliśmy się na utrzymanie krótkiego łańcucha dostaw: obecnie 98,7% surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów Caleffi pochodzi z Europy, w tym 85% wyłącznie z Włoch. Ten świadomy wybór pozwala nam na bezpośrednie i ciągłe monitorowanie naszych dostawców, znaczne zmniejszenie emisji CO2 i upewnienie się, że nie pozyskujemy naszych materiałów z krajów, w których praca ludzka nie jest ceniona, szanowana i rozwijana.
 

CALEFFI GREEN

Caleffi Green to projekt silnie wspierany przez właściciela firmy -  pana Marco Caleffi, który zawsze aktywnie angażował się w promowanie wartości zrównoważonego rozwoju. Projekt ten został stworzony z myślą o zwiększeniu świadomości roli, jaką wszyscy możemy odegrać i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób? Poprzez realizację konkretnych, ekologicznych działań w naszej firmie, takich jak przejście na opakowania nie zawierające tworzyw sztucznych, zastępowanie możliwych materiałów tymi kompostowalnymi i biodegradowalnymi, wyeliminowanie tworzyw zanieczyszczających oraz wprowadzenie systemów i urządzeń, które mają przyjazny wpływ na środowisko.

Nie używamy już plastikowych butelek, a wszyscy pracownicy mają swoje własne bidony na wodę. Każdego roku używamy 125.000 kubków wykonanych z celulozy nadającej się do recyklingu, materiały drewnopochodne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.
 

KILKA LICZB NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W CALEFFI

 • Każdego roku z naszej firmy odzyskuje się ponad 70 ton papieru i tektury
 • Odzyskaliśmy 17 ton polietylenu - który w 100% pochodzi z działu produkcji
 • W opakowaniach niektórych linii produkcyjnych lub dla szczególnych klientów nie używamy tworzyw sztucznych - koniec ze stosowaniem foli termokurczliwej
 • Tampodruk: w miarę możliwości przechodzimy na laser
 • O 60% zredukowaliśmy polietylen w procesie transportu z 720 kg do 288 kg
 • Wyeliminowaliśmy w 100% plastikowe butelki używane na terenie zakładu
 • Plastikowe odpady 98,5% są ponowne wykorzystywane
 • Niewykorzystane produkcyjne odpady plastikowe: stanowią 1.5%
 • Wykorzystanie mosiądzu Ecobrass wzrosło z  1% w 2015 r. do około 11% obecnie (2019 r.).
 • 23 000 kWh  - tyle  energii elektrycznej wytworzyły panele fotowoltaiczne zamontowane na CUBOROSSO (dane na 2019 r.)
 • Powierzchnia ok. 17 000 m2 została pokryta izolacją refleksyjną, co stanowi ok. 36% całkowitego obszaru (47 000 m2 ). Naszym celem jest pokrycie całej powierzchni.
 • Dzięki poprawie zarządzania wodą o 33% zmniejszyliśmy zużycie wody używanej do klimatyzacji
 • Zużycie metanu: w 2019 r. zużyliśmy o ok. 18% mniej metanu niż w 2018 r.