10 Czerwiec 2020

Automatyczna grupa do uzdatniania wody wraz z zestawem do napełniania dla ochrony instalacji przed osadzaniem się kamienia i korozją

Firma Caleffi Hydronic Solutions opracowała innowacyjne rozwiązanie do ochrony instalacji. Automatyczna grupa do uzdatniania wody, kod 580020 wraz z wkładami zmiękczającymi lub demineralizacyjnymi oraz automatyczny zestaw do napełniania, z izolatorem przepływów zwrotnych, kod 580011, chronią instalacje przed osadzaniem się kamienia i korozją. Zgodne z najbardziej rygorystycznymi, obowiązującymi przepisami oraz w zgodzie ze środowiskiem.  

Zalety automatycznej grupy do uzdatniania wody

  • Jedno urządzenie do zmiękczania i demineralizacji.
  • Kompaktowe wymiary grupy jak i wkładów.
  • Obejście do regulacji wody po uzdatnianiu. 
  • Może być zintegrowana z zestawem napełniającym posiadającym kompaktowy izolator przepływów zwrotnych zgodnie z normą EN1717

W ciągu ostatnich kilku lat instalacje grzewcze i chłodnicze stały się dużo sprawniejsze, oferując większą wydajność i mniejsze zużycie energii, przy niewielkim wpływie na środowisko zarówno pod względem oszczędności energii, jak i zmniejszenia emisji zanieczyszceń. Jednak, aby zapewnić najwyższą sprawność w ciągu całego czasu pracy instalacji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności. 

Kluczowe znaczenie ma jakość wody doprowadzana do obiegu zamkniętego. Norma UNI8065: 2019 mówi, że uzdatnianie wody za pomocą dodatków chemicznych oraz systemów zmiękczania i demineralizacji wody, to niezbędne kroki w celu zapewnienia maksymalnej wydajności energetycznej. W rzeczywistości jeśli woda, którą napełnia się obieg zamknięty, jest bardzo twarda, spowoduje to powstanie dużej ilości kamienia.  

Podczas nagrzewania wody, sole wapnia i magnezu krystalizują się i osadzają na powierzchni wymiennika lub w najwęższych odcinkach instalacji, tworząc w ten sposób przeszkody, które mogą uniemożliwić przepływ medium lub zablokować urządzenia regulacyjne. 
Przewodność elektryczna wskazuje natomiast, że woda jest nie tylko korozyjna, ale także powoduje osadzanie się kamienia. Im wyższy parametr, tym większa ilość obecnych soli, które mogą uszkodzić elementy metalowe, powodować mikropęknięcia, lub być przyczyną, że stają się cieńsze.
 

Caleffi opracowało nowe urządzenia do uzdatniania wody

Firma Caleffi Hydronic Solutions opracowała kompletny, innowacyjny automatyczny system do uzdatniania wody o kodzie 580020, do zamontowania na rurze doprowadzającej wodę z sieci do zamkniętych obiegów grzewczych i chłodniczych. Niezwykle mała obudowa zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do prawidłowego uzdatniania wody: jest to idealne rozwiązanie szczególnie w instalacjach gdzie jest mało miejsca. Urządzenie pomiarowe na grupie uzdatniającej spełnia potrójną funkcję: 

  • pomiar objętości umożliwia sprawdzenie natężenia przepływu napełniania i ilość dostarczonej wody;
  • element pomiaru przewodności weryfikuje skuteczność uzdatniania i pokazuje kiedy należy wymienić wkład;
  • system elektroniczny umożliwia parametryzację uzdatniania za pomocą funkcji interfejsu do monitorowania napełniania.

Możliwe jest również dostosowanie twardości po uzdatnianiu. Dzięki regulowanemu obejściu przed wkładem można regulować ilość wody nieuzdatnionej, która ma być doprowadzona do obiegu w celu uzyskania mieszaniny o pożądanej wartości wyrażonej w °f lub °dH. W rzeczywistości pełne zmiękczanie doprowadziłoby twardość wody do wartości niższej niż 1°f, co w przypadku niektórych instalacji może być zbyt niskie. Tej funkcji nie stosuje sie do deimneralizacji wody, ponieważ samo urządzenie pomiarowe określa, kiedy zostanie osiągnięty limit przewodności eleketrycznej

Szeroka gama wkładów do zmiękczania i demineralizacji

Dzięki szerokiej gamie dostępnych wkładów, grupa może być dostosowana do różnych rodzajów instalacji, w zależności od rodzaju przeprowadzanego uzdatniania i zawartości wody (pojemność instalacji). Jednorazowe wkłady o pojemności 2,7 i 4,5 litra są dostępne w wersji zmiękczania oraz demineralizacji, które są idealne dla średnich i małych instalacji. Wkład należy założyć bezpośrednio na grupę. Po zakończeniu napełniania urządzenie można po prostu przechwycić bez wyjmowania wkładu, który nadal może być używany.  
Dostępne są również dwa większe wkłady wielokrotnego użytku do demineralizacji. Idealnie nadają się do większych instalacji, oferują większą wydajność uzdatniania pod względem objętości wody i mogą być regenerowane za pomocą odpowiednich pojemników z żywicą. Woda poddana takim zabiegom jest wysoce niebezpieczna dla zdrowia i nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Dlatego zgodnie z normą EN1717 należy zainstalować izolator przepływów zwrotnych typu BA, aby zabepieczyć sieć wododciągową.  

Połączenie automatycznej grupy do uzdatniania wody z kompaktowym zestawem do napełniania instalacji 

Jako wyposażenie dodatkowe firma Caleffi oferuje kompaktowy, automatyczny zestaw do napełniania, kod 580011, który składa się: z dwóch zaworów odcinających, filtra siatkowego, izolatora przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia typu BA i automatycznej jednostki napełniającej. Jest on montowany na rurach doprowadzających wodę, do zamkniętych instalacji grzewczych z sieci. Zestaw stabilizuje ciśnienie w instalacji na zadanej wartości, automatycznie uzupełniając wodę w razie potrzeby. Izolator przepływów zwrotnych zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonej wody z zamkniętego obiegu grzewczego  z powrotem do sieci wodociągowej. Ponieważ izolator przepływów zwrotnych jest pochylony, zestaw 580011 można montować na rurze pionowej w odległości od jednostki uzdatniającej, spełniając w ten sposób wymagania każdej instalacji. Podsumowując, specjalny łącznik zapewnia bezpośrednie połączenie z urządzeniem do uzdatniania wody, tworząc w ten sposób jedną linię napełniania.