Adapter dla grup pompowych z serii 266, 267, 268, 269, 278 i 279.

Przejdź do
F21224.png
Pobierz wysoką rozdzielczość

Opis produktu

Adapter dla grup pompowych z serii 266, 267, 268, 269, 278 i 279.

Rysunki i specyfikacje

Kod artykułu Uwagi
Modele 3D
Specyfikacja techniczna
Adapter dla grup pompowych z serii 266, 267, 268, 269, 278 i 279.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058

Aplikacje

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Aplikacja umożliwia wymiarowanie i wykonanie obliczeń dla rur i przewodów doprowadzających wodę lub powietrze, zarówno dla instalacji hydraulicznych jak i pneumatycznych.