Ugradnja Caleffi cijevnog odvajača s multifunkcijskom geometrijom

Datum

ŠTO JE CIJEVNI ODVAJAČ?Cijevni odvajač je uređaj koji se koristi u sustavima u kojima postoji rizik od onečišćenja glavnog toka pitke vode: sprječava povrat kontaminirane vode iz korisničkih sustava uslijed slučajnog smanjenja tlaka u distribucijskom sustavu. Štiti javnu vodoopskrbnu mrežu od prekomjernog tlaka, povratnog sifona i povratnog toka. Verzija za posebne namjene koristi se za slavine na štandovima, sajmovima, raznim javnim događanjima, gradilištima, za navodnjavanje vrtova, u sustavima za pranje i visokotlačno pranje, autopraonicama i pri spajanju na fleksibilna crijeva pomoću standardnog priključka za crijeva.

 

PREDUVJETI ZA UGRADNJU CIJEVNOG ODVAJAČA S MULTIFUNKCIJSKOM GEOMETRIJOM

Cijevni odvajač sa multifunkcijskom geometrijom iz serije 580 mora se montirati na pristupačnom mjestu gdje nema rizika od slučajne poplave ili smrzavanja.

Ako postoji rizik od smrzavanja, posebice za cijevni odvajač za posebne namjene, preporuča se uklanjanje uređaja tijekom najhladnijih sati.

  • Izljevni sifon mora biti okrenut prema dolje i spojen na cijev koja vodi u kanalizaciju.
  • Za zaštitu javne mreže cijevni odvajač mora biti montiran nakon vodomjera, a da bi se zaštitila pitka voda unutar kućne mreže treba ga se montirati na rubnim područjima na kojima može doći do kontaminacije zbog povratnog toka.
  • Linijski cijevni odvajač (art. 5800.0) mora biti instaliran s jednim zapornim ventilom uzvodno, i jednim nizvodno (nisu uključeni).
  • U skladu sa smjernicama iz norme EN 1717, cijevni odvajač je opremljen filterom koji se nalazi uzvodno na priključku tijela i lako je dostupan za provjeru i održavanje, te podesivim izljevnim sifonom.
  • Uređaj se mora montirati vodoravno, poštujući smjer protoka koji je naznačen strjelicom na tijelu ventila.
  • Trebalo bi ga montirati na okomitoj cijevi s protokom odozgo prema dolje, poštujući smjer protoka naznačen strjelicom na tijelu ventila. U slučaju posebno prljavog medija, bilo bi korisno montirati još jedan dodatni filter uzvodno.

Na prikazu ispod: razni mogući položaji za montažu Caleffi 580 cijevnog odvajača s multifunkcijskom geometrijom.

KAKO MONTIRATI CIJEVNI ODVAJAČ ZA POSEBNE NAMJENE?

Cijevni odvajač za posebne namjene art. 580150, opremljen holender maticom, mora biti postavljen na slavinu koja na taj način obavlja funkciju gornjeg (uzvodnog) zapornog ventila.

Cijevni odvajač za posebne namjene art. 580150 mora biti postavljen direktno na cijev budući da je već opremljen sa uzvodnim zapornim ventilom. Spoj ventila, priključka i cijevnog odvajača može se blokirati sa brtvom koja dolazi u paketu. U skladu sa smjernicama iz norme EN 1717, cijevni odvajač je opremljen filterom koji se nalazi uzvodno na priključku tijela i lako je dostupan za provjeru i održavanje, te podesivim izljevnim sifonom. Mora biti montiran na okomitoj cijevi s protokom odozgo prema dolje, poštujući smjer protoka naznačen strjelicom na tijelu ventila. U slučaju posebno prljavog medija, bilo bi korisno montirati još jedan dodatni filter uzvodno.

Na prikazima ispod: Montaža Caleffi 580 cijevnog odvajača za posebne namjene. Kako montirati cijevni odvajač za posebne namjene. .