14 Μάιος 2019

Χημικά πρόσθετα Caleffi για αποτελεσματικό διαχωρισμό ακαθαρσιών με το πέρασμα του χρόνου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HVAC

Το νερό μέσα στο σύστημα θέρμανσης περιέχει οργανικές ουσίες (όπως βακτήρια και άλγη) και ανόργανες ουσίες (όπως άμμος, σκουριά, υπολείμματα συγκόλλησης). Εκτός από αυτές τις ουσίες υπάρχουν κιτρινωπά ιζήματα (καθιζήσεις ασβεστίου και μαγνησίου, σκληρά άλατα ) που συμβάλλουν στον φραγμό των σωλήνων και είναι υπεύθυνα για την ενεργοποίηση διαβρωτικών φαινομένων. Η διάβρωση είναι γενικά μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την επιφανειακή αφαίρεση του μετάλλου, περισσότερο ή λιγότερο βαθιά, που μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διάτρηση του σωλήνα.

Οι επικαθήσεις, τα ιζήματα και  η διάβρωση των επιφανειών  μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος, εμποδίζουν τα εξαρτήματα ρύθμισης να λειτουργούν σωστά (όπως π.χ οι θερμοστατικές βαλβίδες), προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου και μερικές φορές εμπόδια στις σωληνώσεις ή σφάλματα στα εξαρτήματα . Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι 1 χιλ. αλάτων  που επικάθεται σε έναν εναλλάκτη μειώνει την απόδοση εναλλαγής και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 10%.

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;  ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ DIRTMAG®

Μια καλή πλύση με ένα συγκεκριμένο προϊόν όπως το C3 CLEANER, η εγκατάσταση ενός διαχωριστή σωματιδίων  DIRTMAG® από σύνθετο υλικό εξοπλισμένο με βάνες διακοπής και η χρήση ενός προστατευτικού προϊόντος όπως το C1 INHIBITOR, συμβάλλουν στη διατήρηση του νερού στο σύστημα θέρμανσης στις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας , προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη απόδοση και θερμική απόδοση του συστήματος.